همیشه کسانی که توی حرفه و شغل خودشون اولینابتکارات و اختراعات و نظریات رو ارائه میدهند مهمترین محسوب میشوند چراکه راهی را پیش پای بقیه میگذارند تا اونها بتونند زمینه پیشرفتهای بعدیرو مهیا کنند.این مقدمه رو گفتم تا بدونید در علم ریاضی هم عده ای چنیننقشی رو ایفا کرده اند و ریاضیات کنونی مدیون این افراد است.در ادامهتعدادی از این اولین ها رو خواهید شناخت:

اولين كسي كه علامت هاي + و – را به كار برد : يوهان ويدمان
اولين كسي كه كتابي در حساب به زبان عربي تاليف كرد : خوارزمي
اولين كسي كه معادلات درجه دوم را به روش هندسي حل كرد : ديوفانتوس
اولين فرد شناخته شده اي كه كشفيات رياضي به او نسبت داده شده : تالس
اولين كسي كه در مسئله ي تضعيف مكعب به پيشرفت دست يافت : بقراط خيوسي
اولين كسي كه تلاش جدي در فلسفه ي رياضي به عمل آورد : افلاطون
اولين كسي كه كوشش كرد اصول رياضي را تدوين كند : بقراط
اولين ارائه دهنده ي برهان براي حل مسئله ي تثليث زاويه به كمك مقاطع مخروطي : پاپوس
اولين فرد يوناني كه ارتباطش با مسئله ي تربيع معلوم است : آناكساگوراس
اولين چاپ اصول اقليدس : سال ۱۴۸۲
اولين فردي كه ترجمه ي انگليسي كاملي از اصول اقليدس ارائه داد : بيلينگزلي
اولين زن رياضي دان كه در تاريخ رياضي از او نام برده شده : هيپاتيا
اولين كسي كه ترجمه ي عربي واقعا رضايت بخش از اصول اقليدس ارائه كرد : ثابت ابن قره
اولين فردي كه يك كتاب منسجم در هندسه منتشر كرد : بقراط خيوسي
اولين نويسنده ي عربي نويس كه با قضيه ي دو جمله اي در شكل مثلث پاسكال كار كرد : كاشاني