امارات متحده عربي اعلام كرده است كه از تمام طلب هايي كه از عراق دارد صرفنظر مي كند.

مقامات مي گويند اين طلب ها نزديك به هفت ميليارد دلار است كه شامل بهره و پرداخت هاي معوقه نيز مي شود.

اعلام اين خبر در حالي است كه نوري المالكي، نخست وزير عراق سفر دو روزه خود به امارات متحده عربي را آغاز كرده است.

درتحول ديگري كه نشانه بهبود روابط دو كشور است، امارات متحده عربي روابطديپلماتيك خود با عراق را از سر گرفته و سفير جديد اين كشور در عراق رامعرفي كرده است.


تعيين سفير جديدي براي سفارت امارات متحده عربي در بغداد، از انزواي عراق خواهد كاست.

ماه گذشته شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات متحده عربي از بغداد ديدن كرده بود.

ويبلند پايه ترين مقام يك كشور عربي بود كه از هنگام اشغال خاك عراق توسطنيروهاي به رهبري آمريكا در سال 2003، به اين كشور سفر كرده بود.

دولت آمريكا براي تقويت دولت آقاي مالكي، متحدين عرب خود را براي اعزام سفير به بغداد تحت فشار قرار داده است.

جيمميور خبرنگار بي بي سي در بغداد مي گويد در پي كشته يا ربوده شدن شماري ازديپلمات هاي عرب در عراق، كشورهاي عربي حضور ديپلماتيك خود در عراق راكاهش داده اند.

علاوه بر اين به گفته تحليلگران، همسايگان عربسني مذهب عراق، به دليل ارتباط دولت عراق با ايران از برقراري روابط باعراق بيمناك هستند.

بيشتر اعضاي دولت عراق، شيعه مذهبند.

ولي دولت عراق معتقد است كه اكنون زمان مناسبي براي بهبود روابطش با كشورهاي عربي است.

اين دولت اميدوار است كه سفر آتي ملك عبدالله پادشاه اردن به عراق، به تقويت روابط عراق با كشورهاي عربي كمك كند.

در صورت عملي شدن اين برنامه، پادشاه اردن اولين رهبر يك كشور عربي خواهد بود كه از هنگام اشغال عراق، به اين كشور مي رود.