نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 , از مجموع 7

موضوع: تله كينزي

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  تله كينزي

  استعداد افراد درفرا گيري وپيشرفت درين زمينه مانند هر پديده آموزشيديگرمتفاوت ومتنوع خواهد بود . درصورتيکه انواع ديگري از آموزشها وتمارينمربوطه وجود دارد که به ايجاد ريلکس منتهي ميشود لذا امکان دارد که هرآموزش درين مورد مناسب ومتناسب با وضعيت جسمي وروحي فرد باشد که با موردخاصي ازايجاد ريلکس هماهنگ وبه نوعي مترداف درساختاري اين ايجاد است ونکته ديگر اينکه انرژيهاي روحي ازجمله افزايش وازديادچه توانائي درزمينهدريافتهاي خارج ازحسي ،تحت تاثير وشرايط برخي از عوامل محيطي قرارميگيرندلذاافزايش ويا نقصان امواج مغناطيسي ، فشارهوا ، تابش اشعه هاي کيهاني،وميزان ذرات باردار الکتريکي و..، اختلالات وتغيراتي درين زمينه ها ايجادمي کنند البته هر چه قدرقدرت و قابليتهايمان افزوده شود کمتر تحت تاثيراين نوسانات قرار مي گيريم ضمن اينکه هرفردي ازافراد جامعه در زمينه نيرووقدرت هاي روحي با يکديگر نيز متفاوتند بعضي استعداد بيشتري در زمينه روشنبيني يا کلرويانس (clairvoyance)دارند وبرخي در زمينه پسيکومتري ,(psychomery)ياpk(بسيکوکي نسيس psychokinesis)ويا شفابخشي واحتمالاموارديديگر ازين دست ،قدرت واستعداد نشان ميدهند ومبحث اين جلسه در ارتباط باقدرت تاثير گذاري برحرکات اجسام يا(تله کينزي) است خصيصه اي که شخص راقادر مي کندتا ازطريق آن براشياء مختلف اثر گذاشته يا آن اشياء را به حرکتدرآورددر مراحل اوليه اين تمرين و آزمايش سعي ميکنم از مواردي تجربه کسبکنيمکه تا حدودي انجام آن ساده تر است لذا پس از آرامش وتمرکز به روشي کهقبلا گفته شد ويا به طريق هاي ديگر، بايد فکر واراده خود را متوجه شيئيمورد نظر کرده به شدت به منظوري که داريم فکر کنيم يعني اگر منظور ازتمرين، حرکت دادن آن شيئي باشد روي حرکت وجابجائي آن تمرکز ميکنيم ولي اگرمنظور خم کردن آنست تمام توجه را بدين منظور روي آن شيئي تمرکز ميدهيم،رمز موفقيت دراين تمرين تقويت اراده وشدت خواسته ما است واينکه با يقينواعتقاد به اين پديده واطمينان به حصول نتيجه آن ،که مورد اخيربسيار درموفقيت موثراست.
  تمرين 1-
  در اطاقي ساکت وبا روشنائي کم مي نشينيموليواني را به فاصله حدودا هفتاد سانتيمتري قرار مي دهيم وسپس يک برگ کاغذبه ابعاد 15در15 و يا 20در20روي آن ميگذاريم آنگاه در حالي که در آرامشقرار داريم تمام توجه مان را روي کاغذ متمرکز ميکنيم وبه شدت اراده ميکنيمکه کاغذ رابه حرکت درآوريم و از روي ليوان بيافتد سعي کنيم که ليوان وکاغذدرمقابل نسيم و يا تفس مان قرار نگيرند در صورت عدم موفقيت باز هم بهتمرين ادامه ميدهيم البته زياد خود را خسته نکنيم لذا در ادامه آزمايش ودرصورت موفقيت، بجاي کاغذ ازمقوااستفاده ميکنيم .
  تمرين 2-
  چند عددچوب کبريت را روي ميز مقابل خود ميگذاريم سپس درحالي که دستان خود رادرفاصله 20 تا 30 سانتيمتري بالاي آن قرارمي دهيم با حرکت دادن دستانمانازهمان فاصله سعي ميکنيم چوب کبريت ها رابه حرکت درآوريم وتا ازروي ميزبريزندبايد توجه کنيم که م.فقيت دراينکار بستگي به شدت تمرکز و اراده وميلباطني مان دارد نه جهد وکوشش ظاهري ....درصورت موفقيت ميتوانيم از اشياءسنگينتر مانند خودکار ويا قوطي کبريت ...ويا شيئي سنگينتري استفاده کنيم..
  تمرين 3-
  يکسوزن عمولي وتا حدي کم قطر يا نازک را درمقابل خود به فاصله40 تا 70سانتيمتري قرار مي دهيم آنگاه در آرامش کامل ، فکر ونگاه خود را روي آنتمرکز داده وبا يک قصد ونيت دروني اراده مي کنيم که سوزن خم شود بايد ايناحساس را درخود تقويت کنيم که نيروئي که ازچشمان ما به طرف شيئي موردنظرمان ساطع ميشود عنقريب آن شيئي (سوزن)،خم خواهد شد بعداز موفقيت دراينکار ميتوانيم از اشياء بزرگتر مانند قاشق وچنگال ويا ميخ .غيره استفادهکنيم...
  توصيه هاي لازم.
  در مراحل اوليه تمرين ها وآزمايش ها اصراريبراي موفقيت صددرصد نداشته باشيدبلکه در شرايط تمرين ، حدوث پديده را ازطريق يک احساس وتحريک دروني منتظر باشيد زيرا پديده حرکت ، نيروي عصبيورواني زيادي رابه مصرف ميرساند لذا درصورت موفقيت نبايد بلافاصله اقدامبه تمرين نمود ويااينکه با اشياء بزرگتروسنگين تري انتخاب کنيد بهتر استابتداء به جلسات نظم داده سپس مدتي روي يک شيئي تمرين کرده وآنگاه بهاشياء سنگينتربپردازيم نظم دادن به جلسات وحفظ آرامش درهر جلسه دستيابيبه موفقيت را امکان پذير ميکند لذا با توفيق دريک تمرين نبايد براي حصولبه نتيجه اي قطعي تر نظم جلسات را بر هم بزنيد بهتر است با متانت وصبوريبه تمرينها ادامه دهيد ودر صورت موفقيت درتمرينات قبل از حصول مهارتلازم،نبايد استعداد خود را به نايش بگذاريد ودرميان جمع عمل کنيد زيرادراثرتشتت افکار نيروي رواني بيشتري مصرف شده وامکان موفقيت کم ويا ممکننميشودضمنا چنانچه افراد در جلسات خود وسيط(مديوم ) ويا احتمالا کودکونوآموز باشند به وقوع پديده کمک ميکنند زيرا سيلات رواني آنها به گونهايست که درحدوث پديده دخالت خواهد داشت حتا درصورت ارادي ويا غيراراديآنها ...
  عزيزان اميدوارم به دقت وبا ايمان به کارتان به موفقيت دست يابيد درجلسه ديگر يکي ديگر از پديده هاي فراحسي را پي ميگيريم ....

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  تله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرزی روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود داره این است که آن به وسیله میدانهای انرزی یا امواج انرزی روانی که به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود. هر کسی با سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.
  همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشند.
  ما از همه قسمتهای مغز خود استفاده نمی کنیم.هر یک از ما از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می کند.برخی از افراد از هنر لذت میبرند.
  برخی دیگر از ریاضیات .منطق.ورزش.نویسندگی .... هر یک از این فعالیتها از قسمت خاصی از مغز استفاده می کنند.
  این مسئله در مورد نیروهای روانی نیز صادق است.همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل های روانی خود استفاده می کنیم.
  برخی از افراد فقط می دانند که چه وقت چیزی در حال مقوع است یا می توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا میتوانند حس کنند که فردی را که ملاقات میکنند کاراکتر خوب یا بدی دارد.
  همه اینها نشان دهنده استفاده از نیروهای روانی می باشد. هر کسی می تواند با تمرین و ممارست قسمتهای خفته مغز را بیدار کند.
  هر کسی میتواند با تمرین مناسب تله کینزی را یاد بگیرد.
  تنها چیزی که مانع پیشرفت شما می شود باور نکردن خودتان است درست مانند بچه ای که می گوید:من نمی توانم ریاضیات را یاد بگیرم.اینکار غیر ممکن است.
  پس اولین کار فکر کردن به این موضوع است که باید باور کنید که میتوانید که خواستن توانستن است بعد میرسیم به مهمترین مغوله که خلق است که این ممکن نیست به غیر از تمرین و پشت کار باید از اول بگید که من میتونم وبعد تمارین و بعد خلق است که خودتون که برای بار اول که تونستین حال میکنین باید هر روز به خودتون بگین که من انجام میدم و میتونم.

 3. #3
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  پیشرفت در تله کینزی
  بسیاری از افراد میگویند:من مدت زیادی برای انجام تله کینزی تلاش کرده ام اما هنوز نمی توانم آنرا انجام دهم علت این امر در اکثر موارد یکسان میباشد اغلب افراد فکر می کنند یک هفته تمرین مدت طولانی میباشد. افراد با استعداد ممکن است ظرف دو هفته آنرا بدست بیاورند اما اکثریت ما نمی توانند کمتر از چند ماه و شاید چند سال به آن برسند."البته این نکته ها را گفتم که فکر نکنین 1 روز 1 هفته تمرین کنین اما من به شما قول میدم اگه تمرینات شما منظم و صحیح باشد ظرف مدت 2 هفته تا 3 هفته بتونین یک جسم کوچک مثل کاغذ را تکون بدین که این باعث روحیه و اشتیاق بیشتر میشه البته با تمرینات به جسم های سنگین هم میرسین"

 4. #4
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  تمرينات مقدماتی باز کردن چاکراي دست:
  براي فعال کردن و باز کردن کامل چاکراي دست تمرين زير مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
  اين تمرين از کتابAnceint teachings for biginnersنوشته آقاي Douglas de longاقتباس شده است.
  روي يک صندلي راحت بنشينيد با چند تنفس عميق خود را ريلکس کنيد . در حاليکه انگشتانتان کمي از هم جدا شده اند هر دو دست را به يکديگر بچسبانيد و سپس در حاليکه نوک انگشتان دستهايتان به يکديگر چسبيده اند کف دستها و انگشتان را از هم دور کنيد تا فضايي در حدود 4 اينچ بين آنها ايجاد شود در اين وضعيت دستها را روي پاهايتان قرار دهيد در حاليکه چشمهايتان بسته است توجه خود را بر روي کف دستها متمرکز کنيد و به تمرکز خود بر روي کف دستها ادامه دهيد تا احساسي مثل گرما يا ضربان ويا گزگز در آنها ايجاد شود. از اين لحظه به بعد تصور کنيد شعله سفيد رنگي(مثلا شعله متعلق به يک شمع) در ميان دستهاي شما قرار دارد. حرارت شعله سفيد رنگ را روي کف دستتان احساس کنيد و اجازه دهيد اين حرارت در سرتاسر سطح پوست منتشر شود. سپس توجه خود را روي انگشتان شصت هر دو دست دنبال کنيد تا وقتيکه بتوانيد يک احساس ضربان يا حرارت را بخوصوص در نوک آنها حس کنيد متمرکز نمائيد.
  در مرحله بعد اجازه دهيد حرارت و انرزي ايجاد شده در کف دستها به انگشتان اشاره انتشار پيدا کند(با متمرکز کردن توجه بر روي آنها).
  اين عمل را نيز تا شروع حس مشابهي با نوک انگشتان شست(ضربان) ادامه دهيد و سر انجام حرارت و انرزي ضربان دار را به دو انگشت مياني حرکت داده و همان کار را تکرار کنيد.
  پس از انجام مراحل فوق تمام توجهتان را بر روي دستهايتان متمرکز کرده و احساس گرما و ضرباني را که در سرتاسر دستها و انگشتان جريان پيدا کرده است را حس کنيد .اجازه دهيد اين احساس براي چند دقيقه ادامه پيدا کند.
  در صورتيکه در ايجاد احساس گرما مشکل داريد مي توانيد از حافظه خود کمک گرفته و زماني را بياد آوريد که اشعه آفتاب به دستهايتان تابيده و يا هنگامي که دستهايتان را در ظرف حاوي آب داغ قرار داده ايد ويا يک تب را بياد آوريد يا زماني که دستتان با يک ظرف داغ دستتان برخورد کرده آن زمان را بياد آوريد که در آن حال چه حسي داشته ايد
  اين يکي از تمريناي مقدماتي و در عين حال يکي از ابزارهاي مهم کار است که پيشنهاد ميکنم روزي چند بار تمرين کنيد وقتي که نشستيد سعي کنيد تمرين کنيد که در عرض چند ثانيه تا چشمانتان را بستيد و شروع به تمرين کرديد احساس گزگز و گرما را حس کند.
  يادتون باشه که اين تمرين خيلي مهمي هست براي تکان دادن اجسام و اگه چاکراي دستتون را بخوبي باز نکنيد يا در تمرينات سهل انگاري زياد موفق نميشيد يا کم موفق مي شويد
  تمرينات بعدي تمرينات مقدماتي براي تله کينزي (تکان دادن اجسام)است

 5. #5
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  خم کردن قاشق

  قسمت اول اين تمرين جزء تمرينات مقدماتي و قسمت دوم جزء تکنيکهاي انجام تله کينزي است.

  به مدت نيم ساعت مديتيشن کنيد. يک قاشق را برداريد و دو سر آن را با انگشتان شست و اشاره هر دو دست بگيريد.
  در محل ساکتي بنشينيد با چند تنفس عميق خودتان را ريلکس کنيد
  با تمرکز بر روي فرايند دم و باز دم و دنبال کردن مسير جريان هوا ذهن خود را آرام کنيد.
  با چشمان بسته به ملايمت نوک انگشتان خود را بر روي سطح قاشق بماليد.
  جريان انرژي را که از قاشق و بدن شما عبور ميکند حس نمائيد.
  ميدان انرژي انگشتان و قاشق را با يکديگر ادغام کنيد.
  انگشتانتان را با قاشق يکي کنيد و تصور کنيد که قاشق ذوب شده و تبديل به مايع مي شود.


  مرحله دوم

  در مرحله دوم زمانيکه جريان سيال انرژي قاشق و دستها را حفظ کرديد آنها را با هم ادغام نموديد و قاشق خود را در خيال خود ذوب کرده
  و به مايع تبديل نموديد «آن را خم کنيد» .
  به هيچوجه فشار فيزيکي وارد نکنيد فقط بر روي جريان سيال انرژي ما بين دو دست کار کنيد.

 6. #6
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  چرخ رواني
  براي ساختن چرخ رواني به سوزن نسبتاُ ضخيمي به طول تقريبی3.5سانتيمتر احتياج داريد.
  سوزن را بايستي روي يک پايه مسطح(مثلاُ يک قطعه اسفنج) طوري نصب کنيد که نوک آن به طرف بالا باشد.
  سپس قطعه کاغذي سفيد رنگ به شکل مربع(ضلع 5 سانتيمتر) روي آن نصب کنيد.مطابق شکل بالا
  به جاي کاغذ ميتوان از قطعه اي فويل آلومينيمي که به دقت بريده شده استفاده کرد

  تمرين
  اين يکي از ساده ترين روشها براي انجام تله کينزي است و پايه تمرينات بعدي است.
  به مدّت نيم ساعت مديتيشن کنيد.حالا چرخ رواني را روي يک ميز با ارتفاع مناسب قرار دهيد.به طوريکه وقتي روي صندلي در مقابل آن مينشينيد
  بتوانيد دستتان را بصورت نيم دايره در کنار چرخ رواني قرار دهيد تا از فاصله نزديک آنرا در بر گيرد.
  حال بر روي چرخ تمرکز کنيد و آن را در جهت انگشتان به حرکت در آوريد.
  شما در اين حالت بايد بتوانيد جريان انرژي را که در تمرينات مقدماتي آموخته ايد ايجاد کنيد.
  بهتر است ابتدا با دست چپ شروع کرده و سپس با دست راست تمرين نماييد.
  مراقب باشيد جريان هوا در اتاق نباشد يا تنفسهايتان آنقدر شديد نباشد که چرخ را به حرکت در آورد

 7. #7
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: تله كينزي

  «حرکت یک شیء کوچک»

  یک شیء کوچک و سبک و ترجیحا ً ساخته شده از یک فلز سبک مثل یک حلقه سبک (یا حلبی) و ارزان قیمت را انتخاب کنید.
  با چند تنفس عمیق خود راریلکس کنید.

  ذهن خود را از چیزهای دیگر خالی کنید.

  یک "تونل" تخیلی بین خود و آن شیء تصور کنید.

  سعی کنید بجز آن شیء چیز دیگری را نبینید و چیزهای دیگر خارج از تونل و میدان دید شما قرار بگیرند.

  حالا تصور كنيد که دستهائی از ذهن شما بیرون آمده و آن شیء را بطرف داخل می کشند.
  هنگامی که آن کشش را حس کردید میتوانید با تلفظ اصواتی در ذهن خود احساس یک میدان مغناطیسی قوی را به وجود آورید

  (nnnn….nnn…nnn)
  يا
  (mmmm…mmm.mmm)

  يا هر کلمه دیگری که برای شما ساده و ایجاد ارتعاش کنید ترجیحاً این دو ساده تر و کاربردی تر است.

  ممکنه این فکر به ذهن شما خطور کنه که بچه گانه است اما کار میکند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. آموزش انجام تله كينزي در يك هفته
  توسط ARVAH در انجمن قدرت های روحی و فراروانی ( Spiritual Powers - ESP )
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ آبان ۸۷, ۱۷:۰۰
 2. ليست بازي هايي كه از طريق بلوتوس ميتوان بازي كرد
  توسط Unknown در انجمن بازي‌هاي تلفن همراه
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۲ مهر ۸۶, ۱۰:۱۴
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۰ مرداد ۸۶, ۱۱:۵۵
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۲ مرداد ۸۶, ۱۱:۳۰

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •