سفير سوئد:

ايران داراي فرهنگ غني اسلامي است


خبرگزاري فارس: سفير سوئد در ايران گفت: ايران اسلامي داراي فرهنگ بسيار غني در جهان است.


بهگزارش خبرگزاري فارس از قم، مگنوس ورن شتد امروز در بازديد از نمايشگاهعكس «از دماوند تا كوير» در قم با اشاره به غني بودن فرهنگ مردم ايرانافزود: ايران به علت برخورداري از دين مبين اسلام تفاوتهايي از نظرفرهنگي با مردم كشور سوئد دارند.
وي استقبال مردم ايران از موسيقي، تئاتر و عكاسي را از نقاط مشترك مردم ايران و سوئد عنوان كرد.
وزير سوئد در كشور ايران با مثبت ارزيابي كردن اين نمايشگاه گفت: برگزاري نمايشگاه در چنين مكان مدرن و جديدي ميتواند مفيد باشد.
سفير سوئد در ادامه سفر به قم از كتابخانه آيتالله مرعشي نجفي، تيمچه فرش قم و موزه حرم مطهر بازديد خواهد كرد.
نمايشگاهعكس دماوند تا كوير نمايشگاه آثار «سون هدين»، عكاس سوئدي كه 100 سال پيشدر بين سالهاي 1265 تا 1286 هجري شمسي از كوير و بخش مركزي ايران عكاسيكرده، در قم برپا شده است.
اين نمايشگاه تا 25 تير ماه در مركز همايشهاي دفتر تبليغات اسلامي براي بازديد عموم دائر است.