تايلند حمايت خود از ثبت جهاني معبد پريه ويهار را به حال تعليق درآورد
خبرگزاریجمهوری اسلامی (ایرنا): کوالالامپور - دولت تايلند روز گذشته حمايت خود ازثبت معبد تاريخي "پريه ويهار" در فهرست آثار جهاني را به حال تعليقدرآورد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري رسمي تايلند (تنا) ،معاون نخست وزير اين کشور روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران ، اخذ اينتصميم را در پي حکم دادگاه اداري تايلند مبني بر تعليق حمايت از ثبت ايناثر تاريخي در فهرست آثار جهاني باستاني از سوي کشور کامبوج عنوان کرد.
"سوماچايونگساوات" افزود: دولت به دقت حکم دادگاه اداري اين کشور را اجرا خواهدکرد و از شوراي عالي کشور نيز به عنوان بازوي قانوني دولت خواهد خواست تاتصميم ماه گذشته دولت در اين زمينه را مجددا مورد بررسي قرار دهد.
بنابه اين گزارش، دادگاه اداري تايلند روز شنبه اين هفته از دولت اين کشورخواست تا به طور موقت ، تاييد و حمايت از تلاش کامبوج براي ثبت معبد پريهويهار در فهرست آثار جهاني يونسکو را به حال تعليق درآورد.
به گزارشايرنا، دولت تايلند 17 ژوئن سال جاري نقشه کامبوج درمورد معبد پريه ويهاربراي ثبت در آثار جهاني يونسکو را به رسميت شناخته بود.
اينتوافقنامه پس از آن حاصل شد که دولت کامبوج موافقت کرد تنها معبد مشهورهندوي اين منطقه را براي ثبت در آثار جهاني يونسکو، نامزد و از تلاش برايثبت مناطق اطراف آن خودداري کند.
کامبوج و تايلند سال هاي متمادي بر سر مالکيت اين معبد و تعيين مرزهاي دو کشور در اين منطقه اختلاف دارند.
آساق **2201**335**1595**1392