پنج اثر تاريخي در كرمانشاه نامزد ثبت در فهرست آثار جهاني است

كرمانشاه، ايرنا 12/4/87
داخلي. فرهنگي. ميراث فرهنگي.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه گفت:
پنجاثر تاريخي استان شامل تاق بستان، مجموعه ساساني قصرشيرين، قلعه يزدگرد،معبد آناهيتا و غار قوري قلعه كانديداي ثبت در فهرست آثار جهاني است.
"اسدالله بيرانوند" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:
اكنون پلان مديريتي اين آثار تهيه شده و آماده معرفي به يونسكو براي ثبت در فهرست آثار جهاني هستند.

ويتصريح كرد: از آنجا كه سالانه از هر كشور تنها يك اثر در فهرست آثار جهانيبه ثبت ميرسد و اكنون آثار زيادي در كشور به يونسكو معرفي شده و در نوبتثبت هستند تاكنون ثبت آثار كرمانشاه به تاخير افتاده است.

وي بااشاره به اينكه احتمال ثبت اثر تاريخي محور ساساني قصرشيرين در فهرست آثارجهاني بيش از چهار اثر ديگر كرمانشاه است، پيش بيني كرد: طي چهار سالآينده يكي از پنج اثر تاريخي كانديداي ثبت در فهرست آثار جهاني كرمانشاهدر فهرست آثار جهاني به ثبت برسد.

وي گفت: در استان كرمانشاهاكنون يك هزار و ‪ ۱۷۳‬اثر تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است كهبا ثبت ‪ ۲۰۰‬اثر ديگر كه اكنون در دست اجرا است تعداد آثار ملي استان تاپايان سال جاري به يك هزار و ‪ ۳۷۳‬اثر خواهد رسيد.

به گفتهبيرانوند در استان كرمانشاه حدود سه هزار اثر تاريخي شناسايي شده وجوددارد كه از اين تعداد تاكنون يك هزار و ‪ ۸۰۰‬اثر مستندسازي شده است.