عصرایران - مدیر شیعه نیوز از رفع فیلتر این سایت خبری فارسی زبان شیعه خبر داد
مسعود بحرینی در یادداشتی که در وبلاگ شخصی خود درج کرده است آورده است پساز گذشت چهارماه که از فیلترینگ شیعه نیوز گذشت این سایت خبری چند روز پیشبه دستور کمیته تعیین مصادیق رفع فیلتر گردید

وی اشاره ای به علت فیلترینگ شیعه نیوز ننموده است و تنها ابراز داشتکه این فیلترینگ باعث تضعیف پر مخاطب ترین سایت خبری فارسی زبان شیعهگردید . بحرینی اشاره ای به زمان راه اندازی مجدد شیعه نیوز در ایندهننموده است

سایت شیعه نیوز در روزهای پایانی سال گذشته توسط کمیته تعیین مصادیقپایگاههای غیر مجاز اینترنتی در سراسر کشور فیلتر شد و پس از گذشت یک ماه، مدیریت این سایت در اعتراض به این فیلترینگ در نامه ای که در اختیاررسانه ها قرار گرفت از عالم رسانه ای کشور خدا حافظی کرد .

عصر ایران ، ضمن خرسندی از رفع فیلتر از این سایت ، امیدوار است شیعه نیوز به زودی به عرصه رسانه ای کشور باز گردد .