معتبرترين جايزه اينترنتيهر سالهانتخابات و ارزيابيهاي گوناگوني براي انتخاب برترينهاي اينترنت صورت ميگيرد ولي در ميان تمامي اين جوايز، شايد هيچ جايزهاي به پاي جايزه Webbyنرسد. جايزهWebby را تقريباً تمامي كاربران اينترنتي ميشناسند. اين جايزهبين المللي هر ساله بهترينهاي اينترنت را معرفي كرده و مانند اسكارفيلمسازان، يكي از پرافتخارترين جوايز عرصه وب و گردانندگان سايتهاست.
تقريباًتمامي تحولات و حركات آنلاين از قبيل تبليغات آنلاين، وبسايتها،فيلمهاي آنلاين، طراحي وب سايتها و حتي سايتهاي تخصصي مانند سايتهايمربوط به تلفنهاي همراه ميتوانند براي گرفتن اين جايزه سعي كنند.
موضوعانتخاب بهترينهاي وب در واقع از سال 1994 شروع شد. در آن زمان شركتهايسيسكو سيستم و اي- دي- ايكس مسوول اهدا و انتخاب برگزيدگان اين جايزهبودند. در آن سال هر ماهه برترينها اعلام ميشدند و البته نام اينجشنواره اينترنتي WebMagic بود تا اينكه در سال 1996، از منتخبين جشنواره،تيمي به نام آكادمي بين المللي علوم و هنرهاي ديجيتال (IADAS) تشكيل شد ودر هر سال مسوول داوري و ارزيابي شركت كنندگان است.
انتخاب برگزيدگانوب هم در نوع خود جالب است. در هر گروه 2 جايزه اهدا ميشود، اما نه برايمقام اول و دومي. يك جايزه از طرف كارشناسان و متخصصان به بهترين اهدا ميشود و جايزه بعدي، جايزه مردمي است كه بر اساس آراي كاربران بهترين رامشخص ميكند.

در سال 2006، سه بخش جديد به جشنواره وبي اضافه شد.اين 3 بخش عبارت بود از: تبليغات اينترنتي، فيلم و ويدئو و برخي بخشهايتخصصي. سال 2008 دوازدهمين دوره جايزه وبي در ميان 10 هزار شركت كننده از60 كشور برگزار شد.

انتخاب بهترينهاي اينترنت شايد از سخت ترينكارها باشد. گوناگوني و تعدد سايتها و همچنين ارائه خدمات آنلاين، روندرو به رشد عجيبي دارد و هرسال هم بيشتر مي شود. همين كه امسال كارشناسانآكادمي بينالمللي علوم و هنرهاي ديجيتال از ميان 10هزار شركتكننده بايدبرگزيدگان را انتخاب ميكردند خود نشان از عظمت و وسعت اين عرصه و همچنينسختي كار كارشناسان و داوران دارد. گروههاي بسياري از طرف اين آكادميمعرفي مي شوند كه براي نوشتن آنها شايد كل صفحات يك روزنامه هم كم باشد.

ازجالبترين بخشهاي جايزه وبي، انتخاب نفرات برتر سال است كه هر ساله به 4نفر تعلق مي گيرد. بهترين هنرمند ديجيتالي امسال آقاي Will.I.am شناخته شد(همان ويليام است كه به اين صورت نوشته ميشود). شخصي توانست بهترينويدئوهاي نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا (اوباما) را بسازد و جنجاليبه پا كند.
جايزه بهترين شخصيت سال هم به اشتفان كولبرت تعلق گرفت؛ كسيكه با ايدهها و نوآوريهايش توانست مانند يك بمب گوگلي عمل كرده و هموارهدر صدر جدول جستوجوكنندگان قرار گيرد. جايزه بهترين فيلم و ويدئو وبي نيزبه دست آقاي مايكل گوندري رسيد و بهترين بازيگران فيلم و ويدئوي اينترنتينيز نصيب گروه 2نفره تيم واريك شد.