هندسه آسان ميشودرسم فلوچارت ،نمودار سازماني ، اشكال هندسي و ... از مهمترين امكاناتي است كه كاربرانحرفه اي نرم افزار Word با آن سر و كار دارند اما كار با اين امكانات دراين نرم افزار كمي پيچيده است!Diagram Studio نرمافزاري قدرتمند با روشكار بسيار ساده مختص رسم تصاوير و اشكال هندسي ، فلوچارت ، نمودار سازماني، دياگرامها و ... است.
طراحي ساختمان دادهها ، نمودار هاي مهندسيو نقشههاي فني ، طراحي ساختار سايت و توپولوژي شبكه ، طراحي نقشههايخيابانها ، نقشههاي راهنمايي و نقشههاي كنترل ترافيك از ديگر خصوصياتمنحصر بفرد اين نرم افزار است. براي دانلود اين نرمافزار به سايت زيرمراجعه كنيد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]