جهان تكنولوژي
اينموس 44 گرمي كوچك كه مجهز به يك بلندگوي 2 وات است، با اكثر دستگاههايچند رسانهاي از قبيل آيپاد، رايانه همراه، PDA، PSP، تلفنهاي همراه وانواع پخشكنندههاي MP3 سازگار است.