اژدهاي سياه متولد شدكمپاني الايتگروپ چند ماهي است كه رو به ساخت مادربوردهاي(High-End) آورده است. درواقع اين كمپاني براي اولين بار مادربوردهاي حرفه اي خود را با نامBlackSeries و با طراحي متفاوت به بازار جهاني ارائه كرده است. اين كمپانياولين محصول مادربورد خود از سري محصولات Black Series را در ماه ژوئن سال2008روانه بازارهاي جهاني كرد .
مادربوردX84T-A بر پايه تراشه 48IntelX با هماهنگي كامل با پردازنده هاي 45نانومتري وفناوري 45نانومتريچيپست، طراحي و ساخته شده است و علاوه بر كارايي بالاي خود مصرف انرژي وحرارت بسيار پاييني دارد كه از كوتاه شدن عمر مادربورد و ديگر قطعات سيستمجلوگيري مي كند.

مادربوردX84T-A از فناوريهايCrossfire وXMP براينسل جديد حافظه ها پشتيباني مي كند و داراي دو درگاه 16PCI Express2.0 Xاست. اين مادربورد كه با پشتيباني سازگار در بازار ايران عرضه مي شود وگذرگاه اصلي FSB0061 MHZ (Front Side Bus) وقابليت پشتيباني از حافظه3 DDRبا گذرگاه 1600 و قابليت Dual-channel (دو كاناله) را دارد.

باتوجه به ويژگي هاي مادربورد فوق ميتوان آن را مناسب برايانجامOverclocking نيز دانست و با قابليت هاي موجود در آن مي توان بهحداكثر كارايي مورد انتظار بدون آسيب ديدن مادربورد و ديگر قطعات سيستمدست يافت، زيرا با طراحي داخلي و نحوه خنككنندگي موجود در اين مادربورداز ايجاد حرارت زياد جلوگيري مي گردد و در صورت ايجاد گرما با استفاده ازفناوري ECS Qooltech و خنك كنندههاي مسي موجود روي برد گرماي اضافي و مضراز بين مي رود و دماي سيستم را تقريبا به 20 درجه سانتي گراد مي رساند تاكارايي كلي سيستم در شرايط سخت كاري حفظ گردد.

گفتني استمادربوردهاي سري 48X شركت Elitegroup كه با استفاده از نسخه دوم طراحي باطول عمر بالاطراحي شده اند، با بهره گيري از تكنولوژي بهينه ساز پويايمصرف انرژي قادر هستند تا بدون هيچ گونه افت كارآيي مصرف توان مادربورد راكاهش دهند.

همان طور كه از مادربوردي در اين سطح انتظار مي رود،پشتيباني از آخرين تكنولوژي هاي موجود در اين مادربورد پيش بيني شده است.پشتيباني از جديدترين پردازندههاي 2 و 4هستهايIntel با گذرگاه هاي 1333و 1600مگاهرتزي، پشتيباني از حافظه هاي پرقدرت 3 DDR با فركانس كاري فوقالعاده و ولتاژ كاري پايين، رابط0.2 PCIExpress با پهناي باند تا دو برابرنسبت به نسخههاي قبلي اين درگاه را ميتوان از ديگر قابليت هاي اينمادربورد برشمرد.

همچنين بهره گيري از كدكننده هاي صوتي جديد باوضوح بالاتر، از ديگر مواردي است كه Elitegroup تاكيد بسيار زيادي بر رويآنها دارد. از ديگر خصوصيات اين مادربورد ميتوان به تعداد دو گذرگاه 16PCI Express 2.0 X با پهناي باند كامل 16 X براي تكنولوژي CrossfireشركتATI اشاره كرد كه پردازش گرافيكي بسيار بالايي را فراهم ميكند.

يكي ديگر از خصوصيات اين مادربورد S/PDIF in/out ports است كه خروجي صدا وSound Effect هاي شفاف را به كاربران ارائه ميكند.