مدت زيادي از معرفي و عرضه Mac Book Air از جانبشركت آمريكاييApple نگذشته است كه رقيب هموطن آن يعنيHP محصول مشابه خودرا معرفي كرده است. اين شركت در اقدامي غافلگيرانه نازكترين رايانه همراهخود را به دنياي رايانه معرفي كرد. با اينكه محصول جديدHP ، نازكترينرايانه همراه جهان نيست، اما از Mac Book Air نازكتر است. محصول باريكشركتApple مشتريان خوبي براي خود جلب كرده است كه HP محصول رقيب خود رامعرفي كرد و اين اقدام باعث ناراحتي و نگرانيApple شده است.
محصولجديدHP كه 133 Voodoo Envy نام دارد تنها 7/0 اينچ ضخامت دارد و درتابستان سال جاري به قيمتي برابر20990 دلار در دسترس خواهد بود. البته اينمحصول از Mac Book Air سنگينتر است، ضمن اينكه همانند آن فاقد درايونوري است و كاربران براي استفاده از ديسكهاي ليزري ناچار به استفاده ازدرايوهاي بيروني هستند.

خوب است بدانيم هماكنون ركورد باريكترين رايانه همراه، در اختيار شركتACER است و محصول جديدHP، بعد از آن در رتبه دوم قرار دارد.

Voodooenvy133 يك نمايشگر 3/13 اينچي دارد و مجهز به فناوريهاي بيسيم 11.802Bluetooth, Wi-Fi ABGN و نيز درگاههاي HDMI است. اين رايانه كه در دو رنگسياه و سفيد طراحي شده است يكWebcam درونساخته دارد كه ميتواند تصاويررا با كيفيت مطلوب به وب ارسال كند.

پردازنده به كار رفته در اينرايانهcore 2 due sp77oo شركت اينتل با سرعت 8/1GHZ است، همچنين امكاناستفاده از درايوهايSSD به جاي ديسكهاي سخت بهطور اختياري براي اين استكه به كاربر اين امكان را ميدهد كه به سرعت و بدون بارگذاري سيستمعاملويندوز، به مرور صفحات وب، نمايش عكس، چت، برقراري تماس با SKYPE و...بپردازند.

عمر باتري اين رايانه نيز پس از هر بار شارژ 45/3 ساعتاست. خصوصيات جالب به كار رفته در اين رايانه همراه به كارگيري يك حسگربراي تشخيص وجود انگشتان دست روي صفحهكليد است. به اين ترتيب زماني كهكاربر در حال استفاده از صفحهكليد است، صفحه لمسي (touch pad) را از كارانداخته تا مانع هرگونه حركت تصادفي نشانگر ماوس شود. اين رايانه طراحيجديد و زيبايي دارد، اما عدهاي بر اين عقيدهاند كه طراحي Mac BookAir از نظر ظاهر جذابتر است.