میز اتو به همراه پایه نردبانی شکل

داشتمبه دنبال یک میز اتو با پایه های بلند می گشتم که ناگهان با این طرح خوشکلمواجه شدم. نمی دانم که چه ارتباطی می تواند بین یک میز اتو و یک نردبانکوچک خانگی وجود داشته باشد اما آنچه مسلم است هر دو از وسایل ضروری هرمنزل به حساب می آیند. به کمک این میز اتو با روکش ضد آب و قابل شستشو میتوانید در هر ارتفاعی که خواستید بایستید و لباس هایتان را اتو بکشید . هرزمان هم که نیاز داشتید پایه نردبانی شکل آن را باز کرده و ازآن به عنوانیک نردبان استفاده کنید. جنس پایه این محصول از آلیاژ بسیار سبک در نظرگرفته شده و کمترین فضای ممکن را در منزل اشغال خواهد کرد. قیمت این محصول99 $ میباشد. کمی به نظر من گران است!