با استفاده از این دیگپایه ناامیدی را از آشپزخانه خود بیرون بیاندازید. این دیگپایه به شکل

مردیاست که بر روی زمین دراز کشیده و ظرف داغ شما را بر روی خود تحمل می کند.نگاه کردن به این ابزار کمی برای من ناراحت کننده است! این ابزار از فولادبادوامی که توانایی نگه داری ظروف سنگین را دارد ساخته شده است. این ابزاردر دو رنگ قرمز و نقره ای و به قیمت حدود 27 دلار در دسترس است