Australianit.comدر گزارش امروز خود نوشت:دانشمندان استرالیایی موفق به ساخت سیمی با روکش سیلیکون شدند که "پهناییاتمی" دارد. این سیمهای بی نهایت ظریف می توانند زمینه انقلابی در ساختنسلهای بعدی رایانه ها باشند.
پروفسور "میشل سیمونز" به همراه گروهدانشمندان خود در مرکز Quantum Computer Technology، برای ساختن یک رشتهاتمهای فسفری تکی، مجبور به ساختن میکروسکوپی بسیار دقیق شدند. سپس باکشیدن سیلیکون بر روی این رشته، کوچکترین سیم جهان را تولید کردند.
"سیمونز"که هفته جاری و در یک موسسه تحقیقاتی واقع در "کانبرا"، پایتخت استرالیاصحبت می کرد افزود: " ساخت و ساز در مقیاس اتم، باعث کمتر شدن محدودیتهایارتباطی ممکن در مدارهای مجتمع شده و به جاودان ساختن قانون معروفمور(Moore's Law) نیز کمک می کند.
قانون مور می گوید: قدرت محاسباتی رایانه ها هر 18 ماه دو برابر می شود.
تکنولوژی جدید "سیمونز" نشان می دهد که با توجه به "قانون مور" ، قطعات الکترونیکی می توانند به اندازه های اتمی نیز ساخته شوند.
گفتنیاست، این پروفسور پیش از این نیز توانسته بود نظر بسیاری از شرکتهایرایانه ای همچون "اینتل"، "ای ام دی" و "آی بی ام"، را جلب کند. به عنوانمثال این پروفسور با کمک "آی بی ام" ساخت ترانزیستورهای نسل آینده را برمبنای تکنیکهای خود در دست اجرا دارد.