10 عادت خوب در زنان سالم
سرمایه گذاشتن برای خود احساس سلامتی را در شما افزایش می دهد.


- برای خودتان سرمایه گذاری کنید!
زناندر وقت گذاشتن برای دیگران و تلاش برای برطرف کردن نیاز آنها تلاش بسیاریمیکنند، اما صرف وقت یا پول برای خودشان شاید نوعی خوشگذرانی به چشمبیاید. اما سرمایه گذاشتن برای خود احساس سلامتی را در شما افزایش می دهد،ظاهر و درون شما را زیباتر می کند. چرا در کلاسهایی که برای شغل شما مفیداست یا به شما در کشف علایقتان کمک میکند ثبت نام نمی کنید؟ این سرمایهگذاری حتی میتواند بسادگی خریدن یک دسته گل در هفته برای خودتان باشد.


- مغز خود را انعطاف پذیر تر کنید.
نئوروبیکبه تمریناتی گفته می شود که ارتباطات جدیدی را در مغز شما فعال می کند وبا تاثیرات روانی افزایش سن مبارزه می کند. نئوروبیک حواس 5 گانه شما رادر راه های پیش بینی نشده به کار می گیرد که باعث تقویت اعصاب می شود وکمک میکند تا سلولهای مغز جوان و قوی بمانند. عادت کنید که در تاریکی لباسبپوشید یا حمام کنید. چیزهایی را که در یک سمت عادت به پوشیدنشان داشتید،در سمت دیگر بپوشید. مثلا ساعتتان را در دست دیگر ببندید. هر صبح عطرجدیدی را استشمام کنید یا غذاهایی را که تابحال نچشیده اید بپزید.

- شجاعت ریسک را داشته باشید.
درکتاب "زن و پول" آمده است: « ترس اغلب چیزی است که بین ما و شجاعتمان میایستد. ما می ترسیم که قایق را به حرکت درآوریم. از مواجهه شدن می ترسیم.می ترسیم کسی را ناراحت کنیم یا شغلمان را از دست بدهیم. می ترسیم همسرماناز ما جدا شود. می ترسیم کودکانمان دوستمان نداشته باشند. می ترسیم ازآنچه که دیگران ممکن است راجع به ما فکر کنند. »

پذیرفتن ریسک هایکوچک زندگی مانند نظر دادن در شغل، یا به تنهایی به سینما یا به سفر رفتنمیتواند شجاعت شما را زیاد کند. تمرین چنین کارهای ترس شما را میکاهد واعتماد به نفس و شادیتان را می افزاید.

- با احساسات منفی خود کنار بیایید!
بسیاریاز زنان از اینکه در خانه می مانند و مادری میکنند ناراضی اند. برای "بله"و "نه" های مداومی که باید بگویند احساس گناه می کنند. یک روانشناس میگوید: به احساسات مثبت و منفی خود مجال بروز دهید و سعی کنید آنها رابشناسید. اینکار بهتر از مقابله با انهاست و به شما کمک میکند تا سریعترآرام شوید و تمرکز بگیرید.

- تمرینات ورزشی مناسب خود را بیابید.
استرسناشی از تمریناتی که انتخاب شما نبوده است، مهمتر از مزایای آن ورزش است.اگر شما مجبور باشید بدوید، دوچرخه سواری یا شنا کنید، زیرا همسر شما چنینورزشهایی می کند، ضرر آن برای بدنتان بیشتر از مزیت آن است. تمرینات موردعلاقه خود را پیدا و دنبال کنید و جزو 60 درصد کسانی که در طول شش ماهآغاز ورزش آن را رها می کنند نباشید. تصورات خود را کنار بگذارید و بهسراغ تمریناتی که برایتان جذاب تر است بروید.

- بخندید!
تاثیرخنده و ورزش بسیار مانند هم است. در هنگام فعالیتهای عادی خود بخندید.خنده کالری می سوزاند، اندروفین مفید را افزایش میدهد. استرس را کاهش وایمنی بدن را افزایش میدهد. قهقهه حتی رضایت شغلی شما را زیادتر و اعتمادبه نفس را بیشتر می کند و به شما کمک کند از موانع رد شوید. عادت کنید هردو ساعت یکبار بخندید و سلامت شما را مانند خوردن یک سیب در روز تضمینخواهد کرد.

- استفاده از عطر لیمو
رایحه مرکبات فعالیت مغزی شمارا بهتر و ایمنی بدن را بهبود می بخشد. روغن لیمو با تغییر مقدار سروتونینمغز به شما احساس مثبتی میدهد. عطر لیمو را در کنار عطرهای مورد استفادهخود، شمعها، روغن مخصوص حمام یا در لباسهایتان استفاده کنید.

- یاد بگیرید که شغل خود را دوست داشته باشید.
براساس یک تحقیقات، 84 درصد از آمریکاییها از شغل خود ناراضی اند. اگر شماهم اینگونه اید سعی کنید دلیلش را بفهمید. آیا از حقوق خود ناراضی هستید؟شغلتان با دانشتان بی ربط است؟ از شما قدردانی نمی شود یا کار زیادی ازشما خواسته می شود؟ در کنار گشتن به دنبال شغل جدید، یاد بگیرید که "نه"بگویید. مسایل را شخصی نکنید و مهارت های جدیدی کسب کنید. راه حل دیگراندیشیدن به مزایای شغل و اهداف بلند مدت است.

- در اجتماع حضور داشته باشید.
فقطده دقیقه فعالیت اجتماعی در روز میتواند قابلیت تفکر را به اندازه حل کردنجدول افزایش دهد. ریسک تنهایی مانند سیگار کشنده است. اما فعالیتهایاجتماعی می توانند از تنهایی و انزوا (که از عوامل مهم پیری زودرس، فشارخون و اضطراب هستند) جلوگیری کند.

- کنترل دخل و خرج
ما باید باپولمان رابطه خوبی داشته باشیم. زیرا برخورد هر کس با درآمدش، مانندبرخورد با خودش است. یاد بگیرید که دخل و خرج خود را کنترل کنید: بیمهبازنشستگی، کارت های اعتباری، بیمه عمر و بودجه خانواده. این قدرت کنترلرا در خود افزایش دهید و در کنار آن سرمایه گذاری را نیز فراموش نکنید.