انتخاب : تهمینه میلانی کارگردان سینما چندروز پیش مهمان برنامه صبح بهخیر ایران بود برنامه ای که بازتابهای زیادی در محیط وب داشت.در ابتدایاین برنامه کارگردان "زن زیادی" گفت که شهرها را مردان بدون توجه بهنیازهای انسانی دیگران ساخته اند.

اظهارات میلانی دراین برنامهگویا خارج از انتظار دست اندرکاران این برنامه بود به گونه ای که مجریبرنامه پس از اینکه مدتی از گذشت برنامه می گذرد مجبور می شود با این جملهکه :برگردیم به بحث معماری آشپزخانه ،به نوعی پایان دهنده اظهارات خانممیلانی باشد.

خلاصه ای از صحبت های میلانی که البته مجری برنامهبارها تلاش کرد جلویش را بگیرد: زنانه مردانه کردن پارک ها واتوبوس ها فقطمسکن(دارو) کوتاه مدت است. شما وقتی به مسکن فکر می کنید فقط دز آن رابالا می برید. این کار اشتباه است. باید زیربنایی فرهنگ جامعه را درست کردتا نیازی به این کارها نباشد. زن ها در همه جا با مردان هستند. هر نوعفاصله گذاری بین زن ومرد که دو نیمه هم هستند اشتباه است و باعث از بینرفتن سلامت جامعه می شود.در ایران که جداسازی است مزاحمت برای زنان بیشتراز کشورهای دیگر است. باید آموزش را بالا برد نه جداسازی. با این کار بهفاجعه بیشتری دامن می زنیم. این کار موفق نیست. ما با تعارف داریم جامعهرا غرق می کنیم و نمی گذاریم جلو برود.

کارگردان فیلم پرفروش آتشبس گفت: من بچه که بودم تا دبیرستان مدرسه ما مختلط بود . من در دانشگاهتفاوت عمده ای داشتم با دختری که از یک مکان بسته امده بود. من راحت ترفکر مي کردم و با پسرها ارتباط برقرار می کردم. من با جداسازی مخالفم.تجربه فردی می گوید عدم جداسازی موجب ارتباط بهتر و سالم تر و انسانی ترمیان زن و مرد می شود.

میلانی در انتها گفت: ما در کدام کارفرهنگیمان ریشه ای عمل کرده ایم .توی این سی سال ما چکار کردیم برای نزدیکتر شدن و رشد زنان و مردانمان؟ در رده های بالای حکومت ما کدام زن برجستهاست.؟

که مجری جوان برنامه گفت : خب خانم میلانی برمی گردیم به بحث آشپزخانه. الان از فضای آشپزخانه تان راضی هستید؟!؟اینم لینک فیلم:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

منبع بهزاد