پرونده محكوميت 9 تن از اعضاي يك گروه اينترنتي كه از طريق وب كم با دختران جوان ارتباط برقرار و عكس هاي آنها را پخش مي كردند، براي بررسي مجدد به دادگاه تجديدنظر فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار ما اين گروه اينترنتي از بهمن ماه سال 80 فعاليت خود را آغاز كردند و طي 6 سال يكصد هزار عضو گرفتند. فعاليت گروه «م» زماني توجه ماموران مبارزه با جرائم اينترنتي را به خود جلب كرد كه آنها متوجه شدند اي ميل هايي از سوي گروه «م» براي افراد فرستاده مي شود كه شامل عكس هاي مستهجن از زنان و دختران جوان و تصاوير هنرپيشه ها است. همين امر باعث شد كارشناسان قضايي جرائم اينترنتي وارد عمل شوند و بررسي هاي فني و متمركزي را روي فعاليت هاي اين گروه آغاز كنند. گروه «م» علاوه بر عكس دختران جوان آگهي هاي تجاري نيز براي اي ميل ها مي فرستادند كه در ميان اين آگهي ها عكس هنرپيشه هاي مطرح داخلي نيز وجود داشت. گروه «م» كه اعضاي اصلي آن 14 نفر هستند، در چند رستوران و ارتفاعات تهران گردهمايي هايي نيز برگزار مي كردند و تورهاي مسافرتي نيز ترتيب مي دادند.

كارشناسان اينترنتي در تحقيقات خود موفق شدند آدرس و شماره تلفن يكي از اعضاي اين گروه اينترنتي را به دست آورند. اين فرد كه آرش نام دارد و دانش آموخته رشته كامپيوتر است توسط پليس در خانه اش به اتفاق يك پسر و دو دختر جوان ديگر كه آنها نيز از اعضاي اصلي گروه بودند، دستگير شدند و كامپيوتر آرش نيز با حكم قضايي توقيف شد. اعترافات تكان دهنده آرش ابعاد مختلفي را از سوءاستفاده موسسان اين شبكه از زنان و دختران جوان فاش كرد. آرش گفت؛ سه نفر از اعضاي گروه از جمله پيمان كه فرد اول اين گروه است، با دختران جوان در نقاط مختلف دنيا چت مي كردند و از طريق وب كم عكس و فيلم آنها را به دست مي آوردند، بعد اين عكس ها و فيلم ها را از طريق اي ميل براي كساني كه عضو گروه مي شدند، مي فرستادند. اي ميل ها دست پيمان بود و او وظيفه ارسال پيام ها را بر عهده داشت.

آرش افزود؛ علاوه بر عكس ها و فيلم هايي كه خودمان به دست مي آورديم، عكس هايي هم از طريق سايت هاي غيرمجاز جمع آوري مي كرديم و چون بيشتر اعضا از اينترنت فيلترشده استفاده مي كردند، آن عكس هاي مبتذل را براي اعضا مي فرستاديم. نحوه عضوگيري در اين گروه از طريق عكس هاي مبتذل بود، به اين شكل كه ما عكس ها و فيلم ها را اي ميل مي كرديم و فرم اشتراك هم مي فرستاديم و عضو مي گرفتيم. براي اينكه اعضا همديگر را ببينند به دستور پيمان كه رئيس بود، نشست هايي داشتيم، تورهاي شهرستان هم برگزار مي كرديم؛ البته همه نمي آمدند و معمولاً تعداد بسيار كمي در اين تورها شركت مي كردند. ما حدود يكصد هزار عضو در سراسر دنيا داشتيم كه تقريباً همه آنها ايراني بودند. هر چه اعضاي ما بيشتر مي شد ميزان آگهي كه مي گرفتيم نيز افزايش مي يافت و درآمد بيشتري به دست مي آورديم.

وي در مورد ارتباط اعضاي گروه با هم گفت؛ اعضاي اصلي گروه كه همان هيات موسسان بودند از هر دختري كه خوش شان مي آمد او را وارد گروه مي كردند و به او پستي مي دادند. البته بعضي از اين دختران وقتي متوجه مي شدند به چه دليل انتخاب شدند از گروه موسس خارج مي شدند.

با توجه به اطلاعاتي كه آرش در اختيار پليس قرار داد، ماموران در اقدام بعدي، پيمان متهم رديف اول را تحت تعقيب قرار دادند و وي را دستگير كردند. كارشناسان از حافظه رايانه پيمان تعداد زيادي عكس مبتذل و فيلم هايي كه هنگام چت از طريق وب كم ضبط شده بود، پيدا كردند. با انتقال پيمان به دادسرا وي مورد بازجويي قرار گرفت و گفت؛ كساني كه من از آنها فيلم و عكس تهيه مي كردم، نمي دانستند كه اين فيلم ها نگهداري مي شود و چون بيشتر در خارج از كشور بودند و فيلم ها به صورت اي ميل در اختيار اعضاي گروه قرار مي گرفت شكايتي در پي نداشت. تورها و برنامه هايي كه گذاشته مي شد هم براي آشنايي رودررو با يكديگر بود. بسياري از اعضاي گروه كه با هم در اينترنت دوست بودند هرگز همديگر را نشناختند و هنوز هم اينترنتي با هم دوست هستند.

با توجه به تحقيقات انجام شده، كيفرخواست عليه 9 عضو اصلي و موسس گروه «م» صادر شد، اما دادستان با توجه به اينكه اين متهمان كارهاي مثبتي هم از قبيل جمع آوري پول براي كمك به زني كه با اسيد سوخته بود در اين گروه انجام داده بودند براي متهمان تقاضاي تخفيف مجازات كرد.

با ارسال پرونده به شعبه 1089 دادگاه عمومي تهران، قاضي غفاري پس از برگزاري جلسه محاكمه، پيمان متهم رديف اول را به حبس با احتساب ايام بازداشت، پرداخت جريمه نقدي و شلاق و ساير متهمان را با تخفيف به پرداخت جريمه نقدي و شلاق محكوم كرد.

متهمان پس از ابلاغ راي به حكم خود اعتراض كردند و پرونده براي بررسي مجدد به شعبه 9 دادگاه تجديدنظر نزد قاضي دهنوي رئيس شعبه و قاضي موسوي مستشار فرستاده شد.