نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: فعال سازی چاکرا ها

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  فعال سازی چاکرا ها

  در هالهي انسان ساختارهايي تحت عنوانچاكرا (كانون انرژي) وجود دارد. اين مراكز مسؤول تبادل انرژي بين هالهيانسان و هالهي كيهان (ارسال و دريافت انرژي) و همچنين مسؤول متعادل كردنانرژي در سطوح مختلف هاله ميباشند. چـاكراهـا به دو نـوع اصلـي و فـرعيتـقسيم ميشوند، تعداد چاكراهاي اصلي هفت و فرعي بيستويك ميباشد.چاكراها شبيه قيف هستند، انتهاي باريك چاكراهاي اصلي به سمت مغز يا نخاع وقسمت پهن آنها به سمت خارجيترين لايهي هاله قرار گرفته است.
  چاكراهاياصلي در طول ستون فقرات تا مغز قرار گرفتهاند و با شمارههاي يك تا هفتنامگذاري ميشوند. اين چاكراها به ترتيب شماره (از يك تا هفت) در انتهايستون فقرات، راستاي ناف، انتهاي جناغ سينه، راستاي قلب، گودي گردن، پيشانيو فرق سر قرار دارند. رنگ اين چاكراها به ترتيب (از يك تا هفت) قرمز،نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش است.
  هريك از اين چاكراها با گروهياز عملكردهاي جسمي، رواني و روحي در ارتباط است. سالم، باز و فعال بودن هرچاكرا باعث ميشود عملكردهاي مربوطه نيز ايدهآل باشد. براي فعال سازيچاكراها از تكنيكهاي مختلف جسمي و ذهني استفاده ميشود . در ادامهنمونهاي از تكنيكهاي ذهني آمده است.
  اين تمرين را ميتوان با هرروشي انجام داد (خوابيده به پشت طوري كه دستها و بازوها در كنار بدن باشدو يا نشسته روي صندلي راحتي) انتخاب روش به شما بستگي دارد كه با كداميكراحتتر باشيد. بعد از اينكه نشسته يا خوابيديد يك نفس عميق از راه بينيبكشيد (دم عميق)، آنرا حبس كنيد، سپس آرام از طريق دهان بيرون بدهيد(بازدم عميق)، چند ثانيه به ريه استراحت بدهيد. (اين كار را سه مرتبهتكرار كنيد)
  حالا چشمان خود را ببنديد، تصور كنيد كه ميخواهيد برايقدم زدن به جنگل برويد، دري مقابل ديدهگان شما قرار دارد، جلو برويد و دررا باز كنيد و به بيرون قدم بگذاريد. راهي باريك و روشن كه از ميان درختانميگذرد به چشم ميخورد ، شما در اين راه قدم بگذاريد و جلو برويد…
  شمادر پايين جاده در سمت راست درختان بلندي را ميبينيد ، در اين مياندرخشندگي سيبهاي قرمز توجه شما را جلب ميكند، از ميان سيبهاي بيشمار سيبي قرمز را انتخاب كنيد. سيب را در دست داريد و جريان رنگ قرمز را درخود احساس ميكنيد. اين سيب قرمز اولين چاكراي شما را (چاكراي ريشه) شارژميسازد. ميتوانيد سيب قرمز را بخوريد. به راه رفتن ادامه دهيد، در حاليكه آگاهي كامل بر قدم زدن داريد. شما تا نزديكي گلهاي نارنجي زيبايي كههمه يك اندازه و يك شكلند پيش ميرويد. دسته گلي را از اين گلهاي نارنجيانتخاب كنيد و جريان ملايم رنگ نارنجي را در خود حس كنيد. رنگ گلهاينارنجي دومين چاكراي شما را (چاكراي خاجي) شارژ ميسازد. شما ميتوانيداين دسته گل نارنجي زيبا را براي خودتان داشته باشيد.
  جلوتر برويد تابه كنار پرندههاي زرد خوش رنگ، خوش آواز و زيبا برسيد. دست خود را آرامروي بالهاي يك پرنده بكشيد و به آوازش گوش دهيد. جريان رنگ زرد پرنده راكاملاً در خود احساس كنيد. چاكراي سوم شما (شبكهي خورشيدي) بوسيلهي رنگزرد پرهاي زيباي پرنده شارژ ميشود. شما سبك پريدن پرنده زرد را مشاهدهميكنيد تا پرنده محو شود. و هميشه شيريني آواز پرندهاي زرد را به خاطرخواهيد داشت.
  به آرامي به سمت راست برويد. چمن زار سرسبز و وسيعي رادر مقابل خود ببينيد و روي فرش سبزي از علفها بنشينيد. دست خود را درعلفهاي سبز فرو ببريد و آنرا لمس كنيد و اين جريان رنگ سبز را احساس كنيد.اين رنگ سبز علفها چاكراي چهارم شما را (چاكراي قلب) شارژ ميكند. شماميتوانيد از تازگي علفها لذت ببريد.
  كمي جلوتر در نزديكي شما صدايآبشاري به گوش ميرسد، به راه خود ادامه دهيد تا آبشار را مشاهده كنيد واز پايين آمدن قطرات آب شاداب شويد. در درياچهي پايين آبشار، رنگ آبي آبرا ببينيد. دستهاي خود را به آرامي در سردي و خنكاي آبي آب فرو ببريد وجريان اين رنگ آبي را با تمام وجود حس كنيد. اين رنگ آبي آب پنجمين چاكرايشما را (چاكراي گلو) شارژ ميسازد. مقداري از اين آب بنوشيد و لذت ببريد.
  بهراه خود ادامه دهيد و حركت و جنبش پروانهاي نيلي رنگ را ببينيد. با انگشتآنرا لمس كنيد. از نوسان و جريان اين رنگ نيلي آگاه باشيد و آنرا حس كنيد.پروانه نيلي رنگ كه روي انگشتان شما نشسته چاكراي ششم شما را (چشم سوم)شارژ ميسازد. بعد پريدن آرام و محو شدن پروانه را مي بينيد.
  به آخرراه كه رسيديد درهي عميقي پوشيده با گلهاي بنفشه را مشاهده ميكنيد.دستهاي از گلها را انتخاب كنيد. جريان رنگ بنفش گلهاي بنفشه را حس كنيد واجازه دهيد تا چاكراي هفتم شما را (چاكراي تاج) شارژ سازد.
  به آرامي بهعقب برگرديد و رقص رنگين كماني را در پهنهي آسمان مشاهده كنيد. شما نيزداراي يك رنگين كمان هستيد، كه در روشنايي، خوشي، خنده و آشتي با عشق آنرادر هالهي خود داريد. جريان تمامي رنگهاي رنگين كمان را ( بنفش، نيلي،آبي، سبز، زرد، نارنجي و قرمز ) در خود احساس كنيد و سرشار از اين رنگهاباشيد.
  در پايان اين سفر رويايي، رنگين كمان كمرنگ و كمرنگتر ميشود،برگرديد و پشت در بايستيد، در را بازكنيد و به داخل قدم بگذاريد. حال داخلاتاق هستيد، چشمان خود را باز كنيد.
  هر زمان كه شما بخواهيد و اراده كنيد ميتوانيد اين سفر را به ياد بياوريد و تكرار كنيد.

  مآخذ: کتاب هاله نوراني ، تآليف مطلب برازنده، انتشارات کوشامهر

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: فعال سازی چاکرا ها

  نظریه جهانهای موازی
  اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچه که در بالا شرح آن رفت عجیب و غیر معقول به نظر میرسد، اما آنگونه که از قرائن بر میآید انگار مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا مشاهدات نجومی از این اندیشه غیر مادی پشتیبانی میکنند. بنابر این پیش بینی سادهترین و پر طرافدارترین الگوی کیهان شناسی که امروزه وجود دارد، این است که هر یک از ما یک جفت (همزاد) داریم که در کهکشانی که حدود 10280 متر دورتر از زمین قراردارد، زندگی میکنند.

  این مسافت آنچنان زیاد است که بطور کامل خارج از هر گونه امکان بررسیهای نجومی است، اما این امر واقعیت وجود نسخه دوم ما را کمرنگ نمیکند. این مسافت بر اساس نظریه احتمالات مقدماتی برآورده شده و حتی فرضیات خیال پردازانه فیزیک نوین را نیز در بر نگرفته است.
  فضای بیکران
  اینکه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ماده انباشته شده است، چیزی که مشاهدات هم آن را تأیید میکنند. در فضای بی کران حتی غیر محتملترین رویدادها نیز بالاخره در جایی ، اتفاق خواهند افتاد. در این فضا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از آنها مردمانی دارند که شکل ظاهری ، نام و خاطرات آنها دقیقا همان هاست که ما داریم. به ساکنانی که تمامی حالتهای ممکن ار گزینههای موجود در زندگی ما را تجربه میکنند. من و شما احتمالا هرگز خودهای دیگران را نخواهیم دید.
  وسعت عالم
  دورترین فاصلهای که ما قادر به دیدن آن هستیم، مسافتی است که نور در مدت 14 میلیارد سال که از انفجار بزرگ و آغاز انبساط عالم سپری شده است، طی میکند. دورترین اجرام مرئی هم اکنون حدود 4x1026 متر دور تر از زمین قرار دارند. این فاصله که عالم قابل مشاهده توسط ما را تعریف میکند. بطور مشابه ، عالمهای خودهای دیگر ما کراتی هستند به همین اندازه ، که مرکزشان روی سیاره محل سکونت آنهاست. چنین ترکیبی سادهترین و سر راستترین نمونه از جهانهای موازی است. هر جهان تنها بخشی کوچک از "جهان چند گانه" بزرگتر است.
  جدال فیزیک و متا فیزیک
  با این تعریف از جهان ممکن است شما تصور کنید که مفهوم جهان چند گانه تا ابد در محدوده قلمرو متا فیزیک باقی خواهد ماند. اما باید توجه داشت که مرز میان فیزیک و متا فیزیک را این مسأله که یک نظریه از لحاظ تجربه قابل آزمون است، یا خیر تعیین میکند نه این موضوع که فلان نظریه شامل اندیشههای غریب و ماهیتهای غیر قابل مشاهده است. مرزهای فیزیک به تدریج با گذر زمان فراتر رفته و اکنون مفاهیمی است بسیار انتزاعی تر نظیر زمین کروی ، میدان الکترو مغناطیسی نامرئی ، کند شدن گذر زمان در شرعتهای بالا ، برهمنهی کوانتومی ، فضای خمیده و سیاهچاله را در بر گرفته است. طی چند سال گذشته مفهوم جهان چند گانه نیز به این فهرست اضافه شده است.

  پایه این اندیشه بر نظریاتی است که امتحان خود را به خوبی پس دادهاند. نظریاتی همچون نسبیت و نظریه مکانیک کوانتومی ، افزون بر آن به دو قاعده اساسی علوم تجربی نیز وفادار است. که پیش بینی میکنند و میتوانند آن را دستکاری نمایند.
  انواع جهانهای موازی
  دانشمندان تا کنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشریح کردهاند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه نیست، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهان میتوان داشته باشد. یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی اخیر این بوده است که جهانهای موازی دیگر مفهومی خیال پردازانه و انتزاعی صرف نیست. به نظر میرسد که اندازه فضا بینهایت است. اگر اینگونه باشد، بالاخره در جایی از این فضا هر چیزی که امکان پذیر باشد واقعیت خواهد یافت. اصلاً مهم نیست که امکان پذیری آن تا چه حد نامتحمل است.

  فراسوی محدوده دید تلسکوپهای ما ، نواحی دیگری از فضا کاملا شبیه آنچه که پیرامون ماست وجود دارند، آن نواحی یکی از انواع جهانهای موازی هستند. دانشمندان حتی میتوانند محاسبه کنند که این جهانها بطور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهمتر از همه اینکه تمامی اینها فیزیک حقیقی و واقعی است. زمانی که کیهان شناسان با نظریاتی روبرو میشوند که از استحکام لازم برخوردار نیستند، نتیجه میگیرند که جهانهای دیگر میتوانند ویژگیها و قوانین فیزیکی کاملا متفاوتی داشته باشند. وجود این جهانها بسیاری از جنبههای پرسش بنیادی در خصوص ماهیت زمان و قابل درک بودن جهان فیزیکی را پاسخ داد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تصاویر بازی یک گوریل با کنسول بازی نینتندو!
  توسط HRG در انجمن چهارپایان و پستانداران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۲۶ آذر ۸۹, ۲۲:۰۰
 2. شبکه تلویزیونی اسلامی مالزی راهاندازی شد
  توسط Vesal در انجمن سینما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۸ آذر ۸۹, ۲۱:۳۳
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۰ آبان ۸۹, ۲۱:۴۸
 4. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۵ آذر ۸۸, ۲۲:۱۹
 5. حجازی: پول ندهید، مقابل استقلال بازی نمیکنیم!
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۱۳ آذر ۸۷, ۲۲:۵۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •