سرویس اخبار خارجی ایتنا - بيل گیتس درحالی که اشکهایش را پاک میکرد گفت: «هیچگاه هیچ لحظهای از زندگیام نبوده که مایکروسافت از ذهنم خارج شود و به کارهای بزرگی که این شرکت میتواند برای جهانیان انجام دهد فکر نکنم .»بیل گیتس در مراسم خداحافظی که جمعه و به افتخار وی برگزار شده بود گفت شرکت نرمافزاری که وی پایه نهاد با اتکا به هدفی بلندپروازانه که بر اساس آن باید در هر خانه و بر روی هر میز یک کامپیوتر قرار بگیرد ساخته شد.

در طی این مراسم که در کمپ مایکروسافت واقع در ردموند برگزار گردید برای لحظاتی با بوجود آمدن فضائی رمانتیک و احساسی، اشک در چشم بسیاری از حضار حلقه زده و تأثیرگذارترین فرد جهان IT در میان شور و هیجان شدید حاضرین با تمام مسئولیتهای خود در قالب بالاترین فرد تصمیم گیرنده در مایکروسافت خداحافظی نمود.

در جریان این مراسم استیو بالمر دوست و یار دیرین گیتس برای دقایقی بر روی صحنه آمد و پس از ادای یک سخنرانی کوتاه به سؤالات برخی از کارکنان حاضر در آن محل پاسخ داد.

گیتس درحالی که اشکهایش را پاک میکرد گفت: «هیچگاه هیچ لحظهای از زندگیام نبوده که مایکروسافت از ذهنم خارج شود و به کارهای بزرگی که این شرکت میتواند برای جهانیان انجام دهد فکر نکنم .»

استیو بالمر همکلاس گیتس در دانشگاه هاروارد و دوست نزدیک وی نیز زمانی که میخواست مطالبی راجع به تأثیر گیتس بر شرکت و جامعه IT بگوید برای لحظاتی نتوانست سخنان خود را ادامه دهد و بغض گلویش را فشرد.

وی در ادامه گفت: «هیچ راه درخور و شایستهای برای تشکر از بیل وجود ندارد. او یک رهبر به تمام معناست. وجود بیل برای تمام ما یک فرصت بسیار بسیار عالی و ارزشمند بود و تنها او بود که میتوانست چنین فرصتی را به ما هدیه کند.»

بیل گیتس از روز دوشنبه به بیش از سی سال فعالیت پربار در مایکروسافت پایان میدهد و تنها در بخش مدیریت پروژههای خاص به همکاری با مایکروسافت ادامه خواهد داد.