همه ی ما شیارها و برجستگی های روی حاشیه ی سکه ها را دیده ایم، اما
شاید تاکنون فکر نکرده بودید کارکرد آنها چیست و چرا هنگام ضرب سکه ها
چنین شیارهایی را ایجاد می کنند؟ این شیارها برای زیبایی تعبیه نشده
اند بلکه یک دلیل مهم تاریخی پشت این موضوع نهفته است.
در قدیم سکه ها از طلا و نقره ضرب می شدند و ارزش آنها برابر مقدار طلا
و نقره ی به کار گرفته شده در آنها بوده. به همین دلیل برخی افراد
سودجو مقداری از حاشیه ی سکه ها را می تراشیدند و از طلا و نقره ی آن
استفاده می کردند بدون اینکه در ظاهر سکه تغییر چشمگیری ایجاد شود!
بدین ترتیب به مرور زمان از ارزش سکه ها کاسته می شد. بنابرین حاکمان
تصمیم گرفتند شیارهایی روی لبه ی سکه ها ایجاد کنند تا در صورت تراشیده
شدن به سادگی قابل تشخیص باشند.

امروزه دیگر سکه ها از طلا و نقره ضرب نمی شوند، اما چون مردم به ظاهر
سکه ها عادت کرده بودند دیگر تغییری در آنها بوجود نیامد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]