ا ــ برای دخترم یه لپ لپ خریده بودم … وقتی بهشدادم گفت : دمت گرم ! ای ول داری ! گفتم چی ؟ گفت هیچی بابا … گفتم کارتخیلی درسته ! گفتم بابا این نوع حرف زدن رو از کجا یادگرفتی ؟ گفت : گیرنده دیگه ! تو سی دی های کارتونم همه همینجوری حرف میزنن ! گفتم راست میگی؟ گفت : کاسه تو بیار ماست بگیر !

۲ ــ توی تاکسی داشتیم میرفتیمچهار راه ازاد شهر ترافیک بود راننده هی بوق میزد ! دخترم گفت : مررررض ….! بوق نزن عوضی اعصابمو خورد کردی ! راننده از تو اینه یه نگاهی کرد گفت :چی ؟ دخترم گفت : نخود چی … !

۳ ــ میخواستیم بریم مهمونی دخترمگفت : بابا این شلوارت چقده ضایعس ! گفتم : ضایع ؟ گفت : اره تریپت تخمیشده ! کلاس نداره ! گفتم یه بار دیگه اینجوری حرف بزنی تو دهنت میزنم ها !گفت : بیشین بینیم باااا حال نداری !!

۴ ــ رفتیم بیرون پیتزابخوریم یارو پیتزا اورد گفت بفرمایید … دخترم گفت : قربونت ! دستت طلا !!بعدش رفتیم شهربازی توی قسمت نمایش یه اقایی اومد پشت میکروفن و شروع کردبه خوندن ! دخترم جیغ کشید : ای والله … ناز نفست … بلبلم توی قفست ! گفتمباباجون تو که بلبل نداری اخه ؟ گفت : حالا اااااااااااااا ….!

۵ــ تازه حالا دختر من خوبه … این پسر باجناقمون که به بابا مامانش فحشناموسی میده ! یه فحشایی به مادرش میده که منه ادم بزرگ شرشر عرق میریزم !تازه ………… ولش کن دیگه روم نمیشه بگم !!

منبع: شاتوت