نتایج تحقیقاتی که به فاصله کوتاهی از زمان عرضهمرورگر فایرفاکس 3 انجام شد نشان می دهد که عرضه نسل جدید این مرورگر موجبکاهش شدید فروش مرورگرهای دیگر شده و ایران در روزهای اخیر در رتبه ششمبیشترین تعداد بارگذاری فایرفاکس در سطح جهانی ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اطلاعاتی که موسسه Net Applications بهفاصله کوتاهی از عرضه مرورگر منابع آزاد فایرفاکس 3 ثبت کرده است نشان میدهد که تعداد کاربران اینترنت مرورگر فایرفاکس به فاصله کوتاهی از عرضهنسل سوم این ابزار به سرعت رشد داشته است.

به طوری که تعداد این کاربران به 17/19 درصد رسیده که این رقم نسبت به اطلاعات مربوط به ماه می 76/0 درصد رشد داشته است.

این درحالی است که رقم کاربران اینترنت اکسپلورر مایکروسافت در این دوره زمانی 8/0 درصد و "سافاری" اپل 1/0 درصد کاهش یافته اند.

این درحالی است که بر تعداد کاربران اپرا که در روزهای اخیر نسخه جدید محصول خود را عرضه کرده است 04/0 درصد افزوده شده است.

براساس گزارش زئوس نیوز، این اطلاعات نشان می دهد که از روز 17 ژوئن کهفروش فایرفاکس 3 آغاز شده است تاکنون بیش از 3/18 میلیون کاربر در کشورهایآمریکا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه این مرورگر را بارگذاریکرده اند.

نکته شگفت انگیز در این آمارها نشان می دهد که در هفته اخیر تعداد کاربرانایرانی که مرورگر فایرفاکس را بارگذاری کرده اند به حدود نیم میلیون نفررسیده اند و ایران با حدود هزار بارگذاری کمتر از ایتالیا در رتبه ششمبیشترین بارگذاریها ایستاده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع : خبرگزاری مهر