حساس كردن دستها
از آنجاي كه توسعه توانايي " هاله بيني " به زمان قابل ملاحظه اي نياز دارد . بايد سعي كنيد با حساس كردن دستهاي خود توانايي احساس كردن حوزه انرژي يا هاله دروني را در خود ايجاد كنيد . به اين ترتيب مي توانيد تشخيص دهيد كه كدام بخش از كالبد انرژي بيمار . دچار نقصان يا انباشتگي شده است .

* شيوه كار :

1- زبانتان را به سقف دهان بچسبانيد .

2- مركز دستهاي خود را با مشتها فشار دهيد .

3- دستها را بطور موازي در فاصله سه اينچي ( هر اينچ=2.54سانتي متر ) يكديگر قرار دهيد . زير بغلها را كمي باز كنيد .

4- نسبت به مركز دستها و نوك انگشتان خود هوشيار باشيد . دستها را به آرامي به جلو و عقب حركت دهيد اين كار بايد بسيار آرام انجام شود . اين تمرين را براي پنج دقيقه ادامه دهيد . با هوشيار بودن نسبت به كف دستها و نوك انگشتان . چاكراهاي انگشتان و كف دستها فعال شده . در نتيجه دستها حساس يا قادر به احساس كردن انرژي يا ماده لطيف مي شوند .هيجده تا نوزده درصد شما با اولين تمرين مي توانيد احساسي از مور مور شدن . گرما . فشار يا ضربان موزون (ريتميك) را بين كف دستها داشته باشيد .
احساس فشار يا ضربان موزون مهم است .

5- پس از احساس كردن دستها بلافاصله اقدام به اسكن كنيد .

6- براي حدود يك ماه حساس كردن دستهايتان را انجام دهيد . بطور معمول پس از يك ماه تمرين كردن دستهاي شما كم و بيش بطور دايمي حساسيت خود را حفظ مي كنند .

7- اگر در تمرين اول چيزي احساس نكرديد دلسرد نشويد و به تمرين ادامه دهيد . احتمالا در جلسه چهارم خواهيد توانست اين ماده رقيق را احساس كنيد.
داشتن ذهني باز و تمركز كردن صحيح از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.