تمرين : يك تمرين ساده براي ديدن هاله نوراني اجسام:

كلا قبل از هر تمرين متافيزيك نياز به يك آرامش نسبي جسمي است اين كار بسيار ساده است فقط كافيست در حالتي ثابت قرار بگيريم و با چند نفس عميق ( دم عميق : هوا را از بيني وارد شكم مي كنيم تا جايي كه شكم بالا بيايد فرض كنيد در حال باد كردن بادكنك هستيد. مكث هوا: هوا را براي مدت كوتاهي در شكم حبس مي كنيد. باز دم عميق: و هوا را از همان مسيري كه داخل شكم كرديد خارج مي كنيد. استراحت : چند ثانيه كوتاه مكث و تنفس بعدي. با ده تنفس عميق مي تونيد آمادگي برسيد و بعد در حالت عادي نفس بكشيد. اين نوع تنفس عميق در حد چند نفس اكسيژن بسيار بيشتري به بدن مي رساند در نتيجه بدن آرامتر مي شود)
___________________

در اين تمرين مي خواهيم هاله نوراني يك برگ كاغذ رنگي را ببينيد. براي اينكار يك كاغذ به رنگ قرمز يكدست و ساده تهيه كنيد و بر روي ديوار بچسبانيد يا به چيزي تكيه دهيد ، فقط بايد زمينه پشت برگ زمينه ساده و حتي المقدور سفيد يا رنگ روشن باشد.(زمينه ديوار باشد) آنگاه به صورت دو زانو به نحوي كه كمر صاف باشد و بدن در حالت آرامي قرار داشته باشد بنشينيد و به همان صورت كه گفته شد چشمان خود را ببنديد چند نفس عميق بكشيد و آرامش ذهني.آنگاه چشمان خود را باز كنيد و به اطراف كاغذ خيره شويد. منظورم به محيط اطراف كاغذ است نه به خود كاغذ. به اين نوع ديد ، ديد محيطي مي گويند. با اين ديد ما از بخش محيطي شبكيه چشم خود استفاده مي كنيم. چرا؟ چون بخش محيطي از بخش مركزي كمتر صدمه ديده چون در مدتهاي طولاني ما از بخش مركزي براي ديدن اشياء و ... استفاده كرده ايم. خب فقط آرام باشيد و به چيز خاصي خيره نشويد.
حال اطراف كاغذ بر روي ديوار چه ميبينيد؟ نور؟ چه رنگيست؟ با كاغذ آبي امتحان كنيد. اطرافش چه ميبينيد؟
اين يك تمرين ساده بود براي ديدن هاله يك لايه اي و ساده يك كاغذ. با تدوام اين تمرين به راحتي مي توانيد هاله نوراني برخي اشياء ساده و تك رنگ را ببينيد.


تالار فرهنگي رهپويان وصال