جستجو در مغازهاز آنجايي كه شركت گوگل براي شركتها و مشاغل كوچك سرمايهگذاري زيادي انجام داده و خدمات زيادي به اين شركتها در سراسر دنيا ارائه ميدهد، هفته گذشته سرويس جديدي را در در اختيار اين مخاطبين خود قرار داد. سرويس Site Search سرويس جديدي است كه در حقيقت نسخه جديدي از سرويس Custom Search Business Edition بوده و به كاربران مشاغل كوچك و متوسط امكان ميدهد تا از قابليتهاي جستجوي شركت گوگل در وبسايت خود استفاده كنند.
سرويس Site Search تمامي محتويات يك وبسايت، حتي عميقترين صفحات را در فهرست جستجوي خود در نظر گرفته و از اين نظر نسبت به سرويس قبلي گوگل قدرتمندتر است.

مشاغل كوچك يكي از موضوعاتي است كه شركت گوگل اهميت زيادي به آن ميدهد و مسوولان اين شركت عقيده دارند، از آنجايي كه اين سرويسها با استقبال خوبي مواجه شده ، پتانسيل درآمدزايي بالايي در آن نهفته است و گوگل نيز از اين شرايط به خوبي استفاده ميكند.