دوش نمک برای پاکسازی مراکز انرژی ( اصطلاح سانسکریت آن چاکرا میباشد ) ولایه های انرژی بخصوص لایه اتریک بسیار مفید میباشد.
ابتدا 1 الی 1.5 لیترآب را درظرفی میریزیم وداخل آن یک مشت نمک ریخته وبا دست آنراکاملاً حل میکنیم.(این ظرف محلول آب نمک در آخرین مرحله برای شستشوی فرق سرمان استفاده میشود)
بعد از استحمام تمامی اعضای بدن ازکف پاها و بین انگشتان تا صورت (کمر را میتوان با کیسه کشید)به غیر از چشمها وسر را با نمک به روش ذیل بشورید: درحالی که بدن نم دارد روی هریک از اعضای بدن یک ساعت که عقربه هایش به سمت بیرون است فرض کنید.حال تمامی اعضاء بدن به غیر ازچشمها و سر را با نمک در جهت خلاف عقربه ساعت مالش دهید (اگردر ناحیه ای که میخواهید نمک بمالید احساس خشکی کردید میتوان آن ناحیه را کمی خیس کردیا دستمان را که به نمک آغشته شده را با کمی آب مرطوب نمود وبعد روی ناحیه مربوطه درجهت خلاف عقربه ساعت مالش داد. در آخرین مرحله وقتیکه تمامی بدن باستثنای سرو چشمان را با تمک مالش دادیم بهتر است حدود 5 دقیقه صبر کنیم ، سپس ظرف آب نمکی را که قبلاً آمده کرده ایم را آرام آرام روی فرق سرمان میریزیم ودر زمانی که این کاررا انجام میدهیم با دست دیگرمان درجهت خلاف عقربه های ساعت مرتباً روی فرق سرمان میکشیم تا آب ظرف کاملاً تخلیه شود. دقت شود که در این زمان چشمها کاملاً بسته باشد که آب نمک وارد چشمهایمان نشود. در پایان 5 الی 10 دقیقه که صبر کردیم میتوانیم بدنمان را با آب وصابون وشامپو شستشو دهیم. بهتر است که دوش نمک را هفته ای 1 الی 2 بار درهفته انجام دهید.