آيا گمان مي كنيد كه خوشبخت بودن آرزويي دور و دست نيافتني است؟ آيا معتقديد كه حوادث خارجي، خوشبختي را به شما هديه مي كنند؟ در اين صورت ، احتمال دارد كه از زندگي خود رضايت نداشته باشيد. برعكس اگر گمان مي كنيد كه خوشبختي در انديشه و ذهن شما پنهان شده است ، فرصت براي ساختن يك زندگي مملو از شادي و رضايتمندي در پيش روي شما قرار دارد . گي ماتسون ، مشاور خانواده از رهنمودهاي زير را براي كسب رضايت از زندگي فردي و اجتماعي ارائه مي دهد:

1) نعمت هايي را كه خداوند به شما عطا فرموده است ، بشماريد .

حق شناسي و قدرداني لازمه خوشبختي است . پس بهتر است كه هر روز براي كمترين چيزي كه در اختيار داريد، سپاسگزار باشيد.

2) ازخود بپرسيد :" چه چيزي براي من بيشترين اهميت را دارد؟"

سعي كنيد كه به ارزش هاي خود توجه بيشتري داشته باشيد ، ( مثل جنبه اخلاقي كار خود). به ارزش هايي بها بدهيد كه در زندگي به كار مي روند . توقعات و انتظارهاي غيرقابل كنترلي را كه نمي توانيد بر آنها مسلط شده و آنها را عملي و قابل اجرا سازيد ، براي خود ايجاد نكنيد .

3) به واقعيت ها بينديشيد.

بررسي ها نشان داده است كه موش هاي آزمايشگاهي وقتي در مسيري ناشناخته ( پازل ) به دنبال پنير مي روند، اگر فقط دوبار، با نبودن پنير، رو به روشوند از تكرار آزمايش خود داري مي كنند يا مسير حركت خود را تغيير مي دهند، در حالي كه ما انسانها، بارها و بارها به ديوارهاي غير واقعي تكيه مي كنيم و راه هاي تكراري را مي پيماييم حتي اگر " پنيري" وجود نداشته باشد!

براساس نظر متخصصان ، شادترين مردم ، كساني هستند كه اميدها و آرزوهايشان بر پايه " واقعيت " استوارست .

( كساني كه اگر جاي خالي " پنير" را ببينند مسير خود را عوض مي كنند.) پس با خود رو راست باشيد و سعي كنيد آنچه كه داريد و آنچه را كه دنبال مي كنيد ، واقعي باشد. درغير اين صورت به سوي يأس و نااميدي سوق خواهيد يافت .

4) از مسيري كه آغاز كرده ايد و به پيش مي رويد ، لذت ببريد.

موفقيت خود را از طريق " شايدها" و " ممكن ها" ارزيابي نكنيد . بلكه درراه درست قدم برداريد تا بتوانيد ميزان كسب موفقيت خود را بسنجيد.

5) يك فعاليت تازه را شروع كنيد .

در فعاليتي كه حتي ممكن است نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد، به طور منظم و با برنامه ريزي شركت كنيد. دراين صورت آنچه به دست مي آوريد مهارت تازه ، اعتماد به نفس بيشتر و سرگرمي است .

و آنچه از دست مي دهيد زماني است كه صرف شده است ( لطفاً به شماره 9 توجه كنيد)

6) از وسواس بيش ازحد دوري كنيد .

آيا تا به حال با فرد وسواسي اي رو به رو شده ايد كه خوشحال و راضي باشد؟ احتمالاً خير، زيرا درزير ماسك وسواس، ترس پنهان شده است . ترس از اشتباه كردن و پاسخگويي به عواقب ناشي از آن.

متخصصان معتقدند كه وسواس يكي از بزرگ ترين موانع تحقق آرزوهاست .

7) مثبت فكر كنيد .

مثبت فكر كردن، كليدي است كه مي تواند جهاني از تغييرات را شكل بدهد. نگوييد : " سعي خودم را مي كنم ." بگوييد: " من انجام خواهم داد."

با آنچه كه در اختيار داريد كار كنيد.

حتي زماني كه اوضاع ، اميدوار كننده نيست ، بهتر است فهرستي از آنچه كه در اختيار داريد تهيه كنيد. مانند يك شغل ، يك دوست خوب ومهارت هاي اجتماعي و آنها را براي پيشرفت خود به كار ببريد .

9) توجه خود را به موضوعات بي ارزش معطوف نكنيد.

اگرخود را به دست رسانه ها و آگهي ها بسپاريد ، طبق آنچه كه " داريد" ارزشيابي مي شويد ، نه آنچه كه " هستيد" . اين ملاك ارزشيابي ، رفته رفته جوانترها را نيز متأثر مي سازد . درحالي كه ارزش انسان از محيط خارج به او اضافه نمي شود، بلكه ارزش فردي انسان را ، توانايي پذيرفتن مسئوليت گزينش ها، مقابله ي انديشمندانه با مشكلات ، شناختن اهداف و برنامه ريزي براي رسيدن به آنها و پذيرفتن مسئوليت انديشه ها و احساسات مشخص مي سازد . هنديها معتقدند كه هر گزينش و انتخاب تازه اي كه مي كنيد همانند دانه ي گياهي است كه مي كاريد ، گزينش شما رشد مي كند و به بار مي نشيند. اگر احساس " كم ارزشي " ، مي كنيد ، بهتراست به جاي اين كه وسوسه شويد به خريد برويد و به آنچه كه " داريد " بيفزاييد ، پياده روي كنيد ، يا با يك دوست خوب به گفت و گو بنشينيد .

10) با توكل به آفريننده جهان ، آرامش پيدا كنيد .

همواره به ياد داشته باشيد كه : " ياد خدا آرامش بخش دلهاست ".