چاپگرهاي دوستدار طبيعتشركتHP قصد دارد ميزان مصرف انرژي چاپگرهاي خود را كاهش داده و از مواد قابل بازيافت در آنها استفاده كند تا بتواند توجه تعداد بيشتري از مردم عادي را به خريد اين چاپگرها جلب كند.
اگر چهHP به شدت در تلاش است از ميزان آلايندگي چاپگرهايش بكاهد اما مهمترين مشكل خود كاغذها هستند كه هنوز جايگزيني برايشان وجود ندارد.
حدود دو سوم دي اكسيد كربن توليد شده توسط چاپگر مربوط به مرحله چاپ اطلاعات روي كاغذ است وبراي همين بايد براي كاهش استفاده از كاغذ در چاپگرها فكر اساسي كرد. چاپگرهاي جديد اين شركت كه با فناوري جديد طراحي شده اند عبارتند از : Deskjet D2545 color inkjet و LaserJet P4015x, P4515x P4515xm