موج كمديسازي موجب شده تا سعيد سهيلي هم تغيير ژانر بدهد و فيلم جديد خود را در اين ژانر بسازد. فيلمي با عنوان چارچنگولي كه سهيلي حالوهواي آن و تفاوتش با ديگر ساختههايش را آنطور توصيف ميكند: «اين فيلم اثري اجتماعي در قالب طنز است كه با ديگر فيلمهايم كاملا متفاوت است و هيچ ارتباطي به آنها ندارد، چرا كه پيش از اين كار طنز نساختهام.»
سهيلي در اين فيلم به روايت زندگي دو برادر دوقلو به نامهاي شهرام و بهرام پرداخته كه از ناحيه كتف و شانه به يكديگر چسبيدهاند آنها از نظر ظاهر و عقايد بهشدت با يكديگر متفاوتند، اما مجبورند همديگر را تحمل كنند. او با دستمايه قرار دادن اين موضوع تلاش دارد تا به نقد مسائل روز جامعه كه دغدغه وي در فيلمهاي قبلياش بوده بپردازد. در اين فيلم كه روي موفقيت تجاري آن حساب ويژهاي از سوي دستاندركاران آن باز شده نقش برادران دوقلو به رضا شفيعيجم و جواد رضويان سپرده شده است تا با حضور آنها موفقيت فيلم در گيشه بيش از بيش تضمين شود. علاوه بر اين دو، فتحعلي اويسي، بهاره رهنما، رضا فيض نوروزي، مهران رجبي، شهرام قائدي، و مژگان بيات نيز ديگر بازيگران اين فيلم هستند.
اين فيلم از 27 ارديبهشتماه در خيابان ايران مقابل دوربين حسين ملكي رفت تا طي 45 جلسه فيلمبرداري آن در تهران و شمال كشور به سرانجام برسد كه در حال حاضر گروه سرگرم ضبط سكانسهاي پاياني هستند. اين در حالي است كه تدوين فيلم نيز هم زمان با طي شدن اين مرحله زيرنظر حسن ايوبي در حال انجام است. سهيلي كه براي دريافت پروانه ساخت چارچنگولي 6 ماه انتظار كشيد اين فيلم را با همكاري محمد نجيبي به عنوان سرمايهگذار تهيه و توليد ميكند. در توليد اين فيلم جهانگير ميرشكاري (مدير صدابرداري)، كامبيز دارابي (دستيار اول كارگردان و مدير برنامهريزي)، عباس بلوندي (طراح صحنه و لباس)، بابك شعاعي (طراح گريم)، ميترا احمدي (مدير توليد)، حسن شجاعي(عكاس) و ندا عاصف (منشي صحنه) با او همكاري دارد.
cinemaema