با یک عدد بطری آب دوش بگیریدتا حالا با یک بطری آب دوش گرفته اید؟! نمی دانم که چه کسی قادر است تنها با یک بطری آب دوش بگیرید که باعث شده تا یکی به فکر ساخت این سر دوش خوشکل بیفتد. این گجت کوچک و جالبی را که در تصویر مشاهده می کنید یک سر دوش کوچک و قابل حمل است که به راحتی می توانید آن را در دهانه یک بطری آب بپیچانید تا بتوانید از آب آن برای دوش گرفتن استفاده کنید. جالب تر از این سر دوش به نظر من عکسیست که برای معرفی محصول در نظر گرفته شده است. یاد آدم های کم شانس می افتم که لب در یا هم اگر رفتند با خود یک بطری آب می برند!