شركت موزيلا، خود را براي ثبت يك ركورد جديد آماده ميكند. پس از ثبت ركورد بينظير دانلود در نسخه شماره يك نرمافزار فايرفاكس، اكنون اين شركت قصد دارد با ارائه نسخه نهايي مرورگر فايرفاكس شماره 3، ركورد جديدي در تعداد دانلود نرمافزار طي 24 ساعت را براي خود به ثبت برساند. بنا به گفته سخنگوي شركت موزيلا، در حال حاضر اين شركت تلاش ميكند كه شرايط را براي يك روز رويايي و ثبت ركورد جديد در تاريخ شبكه اينترنت آماده كند تا بتواند اين ركورد را در كتاب ركوردهاي جهاني به ثبت برساند.
اين شركت براي آنكه بتواند پاسخگوي كاربران سراسر دنيا در اين روز باشد، تمهيدات سختافزاري و نرمافزاري گستردهاي فراهم آورده است تا با مشكل پهناي باند براي دانلود نرمافزار روبرو نشود. شركت موزيلا مدعي است كه بيش از 175 ميليون كاربر در نزديك به 230 كشور دنيا، از كاربران موزيلا بوده و از نسخههاي مختلف اين مرورگر استفاده ميكنند.

همچنين اين شركت در يك اقدام تبليغاتي، وبسايت ويژهاي با آدرس SpreadFirefox.com راهاندازي كرده است. در اين سايت كه به عنوان انجمن طرفداران فايرفاكس معرفي شده، برخي فعاليتهاي شركت در زمينه اين مرورگر معرفي ميشود و در بخشي از آن، به وسيله يك شمارنده، تعداد دانلود مرورگر فايرفاكس مشخص شده است.

اقدام ويژه موزيلا در اين سايت، فراخوان طرفداران فايرفاكس جهت ثبت اين ركورد است. در بخشي از اين سايت از كاربران خواسته ميشود تا براي كمك به اين شركت جهت ثبت يك ركورد جهاني، متعهد شوند كه در تاريخ تعيين شده براي دانلود نرمافزار فايرفاكس 3 اقدام كنند. در اين بخش يك نقشه هوشمند قرار گرفته است كه در آن بر اساس رنگ، مشخص شده است كه از هر كشوري، چه تعداد كاربر براي دانلود نرمافزار تمايل نشان داده و متعهد شدهاند.

براي ثبت نام در اين فراخوان، كافي است آدرس پست الكترونيكي خود را در قسمت تعيين شده وارد كنيد. شركت موزيلا پس از تعيين تاريخ نهايي ارائه مرورگر فايرفاكس 3، براي شما نامههاي الكترونيكي جهت يادآوري دانلود نرمافزار ارسال خواهد كرد. اگر از طرفداران اين مرورگر هستيد، ميتوانيد با مراجعه به اين وبسايت، به شركت موزيلا كمك كنيد. گفتني است در حال حاضر و در زمانيكه اين مطلب به تحرير در آمده است، نزديك 317 هزار كاربر در سراسر دنيا براي دانلود فايرفاكس3 پيش ثبت نام كردهاند كه از اين بين سهم كاربران ايراني، نزديك به 950 نفر بوده است.

در ضمن براي آنكه بيشتر با قابليتهاي نسخه جديد فايرفاكس آشنا شويد ميتوانيد نسخه 1 Firefox 3.0 RC را كه هم اكنون در وبسايت اختصاصي شركت موزيلا قرار دارد را دانلود و آن را آزمايش كنيد. از حدود يك ماه پيش شركت موزيلا اين نرمافزار را براي آزمايش و بررسي شرايط كاربري آن در اختيار كاربران قرار داده است و آنچه در استفاده از آن بيش از پيش به چشم ميآيد، افزايش قابل توجه سرعت مرور شبكه در اين مرورگر است.