ويندوز لمسي


مايكروسافت از واسط كاربر جديد خود كه قرار است در سيستمعامل بعدي اين شركت يعني7 Windows بكار گرفته شود رونمائي كرد. اين واسط كه بر پايه فناوري Microsoft Surface طراحي شده قرار است جايگزين ابزارهاي ورودي رايج مانند ماوس و صفحهكليد شود.
Flores Chris يكي از مديران تيم ارتباطات ويندوز گفت: با آمدن ويندوز بعدي منتظر ديدن ابزارهايي با شكل و شمايل ميز در مكانهايي مانند هتلها، خردهفروشيها، رستورانها و مكانهاي تفريحي عمومي باشيد.
در نمايشي كه توسط نايب رئيس بخش مديريت برنامههاي ويندوز ارائه شد برنامههايي سازگار با لمس چند نقطهاي معرفي شدند كه در يكي از آنان كار با عكسها و ويرايش آسان آنها تنها با استفاده از لمس صفحه به نمايش گذاشته شد. او در ابزاري ديگر با استفاده از يك پيانوي مجازي و با ضربات انگشت بر روي صفحه اقدام به نواختن يك قطعه موسيقي كرد7. Windows قرار است تا اواسط سال 2009 وارد بازار شود.