تخته سياه لمسي

بيل گيتس رئيس اجلاس مديران اجرايي بزرگترين شركت هاي فناوري دنيا، تخته سياه لمسي را معرفي كرد كه به كاربر امكان مي دهد اطلاعات مورد نياز خود را از روي رايانه به روي تخته سياه منتقل كند. مايكروسافت كه سال گذشته اولين رايانه كاملا لمسي ميزي دنيا باعنوانSurface را عرضه كرده بود اين بار با فناوري سخت افزاري جديدي آمده است كه يك تخته سياه كاملا لمسي است. اين تخته سياه كه TouchWall (ديوار لمسي) نام دارد اين امكا ن را به كاربران به خصوص استادان مي دهد كه موضوعات درسي مورد نظر خود را از رايانه به روي تخته سياه منتقل كنند و با لمس نمايشگر تخته سياه لمسي و تنها با حركت دست موضوعات و داده ها را جابجا كنندTouchWall . يك فناوري جديد فعل و انفعالي چند لمسي است كه در مركز تحقيقات مايكروسافت ساخته شده است. نرم افزار به كار رفته در اين محصول كهPlex نام دارد برپايه نسخه استاندارد ويندوز ويستا است. جزئيات عرضه اين محصول هنوز اعلام نشده است.