محققان اعلام كردند، ديسك نوري هولوگرافيكي با 7لايه طراحي، توليد و آزمايش كرده اند كه درايو رايانه قادر است هر كدام از اين لايه ها را به طور مستقل خوانده و روي آن بنويسد. اين ديسكها مانند لوح فشرده يا DVD هستند. با اين تفاوت كه 7لايه دارند. لازم به ذكر است كه علاوه بر افزايش تعداد لايه ها، ظرفيت هر لايه نيز اضافه شده است، همچنين تا سال 2010 ميلادي يعني كمتر از 3 سال ديگر ديسك هاي هولوگرافيك 20 لايه اي با ظرفيت 500گيگا بايت وارد بازار مصرف مي شود.