کاتالوگ عمومی جدید (New General Catalogue) فهرستی از نزدیک به ۷۸۴۰ جرم غیر ستاره ای از جمله خوشه های ستاره ای، سحابی ها و کهکشان هاست که در قرن نوزدهم توسط جان.ال.ای درایر (John Louis Emil Dreyer) تهیه و تنظیم شده است.

جان درایر در دانمارک متولد شد و در سال ۱۸۷۴ برای کار در رصدخانه ی بزرگ لرد راسل به ایرلند مهاجرت کرد، رصدخانه ای که با تلسکوپ عظیم ۷۲ اینچی اش از زمان تکمیل تا تخریب آن دقیقا قبل از جنگ جهانی اول بزرگترین تلسکوپ جهان بوده است.

درایر در طول رصدهایش به این نکته دست یافت که دیگر زمان به روز رسانی فهرست سر جان هرشل (GC) یا کاتالوگ عمومی سحابی ها که در سال ۱۸۶۴ منتشر شده بود،فرارسیده است. تنها یک دهه بعد از انتشار کاتالوگ عمومی تعداد بسیار زیادی سحابی و کهکشان کشف شده بودند و تعداد زیادی از لیست های مختلف در حال ارائه بودند، بنابراین تهیه یک لیست رصدی برای چک کردن این موضوع که آیا جرم تازه یافت شده قبلا ثبت شده است یا نه، کار بسیار مشکل و وقت گیری بود.

درایر یک لیست مکمل برای فهرست GC شامل ۱۰۰۰ جرم جدید را در سال ۱۸۷۸ و فهرستی دیگر را در سال ۱۸۸۶ پیشنهاد داد که جامعه منجمان سلطنتی آن را به نام NGC یا فهرست عمومی جدید اجرام غیر ستاره ای،جایگزین فهرست GC کرد.

اجرام NGC بر اساس بعدشان شماره گذاری شده اند و از ساعات صفر شروع شده اند. ساعت صفر بعد، مکانی است که منجمان برای نقطه اعتدال بهاری انتخاب کرده اند، یعنی جایی که دایرة البروج، استوای سماوی را قطع می کند، زمانی که خورشید از نیمکره جنوبی سماوی به نیمکره شمالی سماوی وارد می شود. اعتدال بهاری دقیقا در اولین روز بهار یعنی نوروز ما ایرانیان اتفاق می افتد یعنی در لحظه تحویل سال بعد خورشید دقیقا صفر است.

با چک کردن یک نقشه آسمان متوجه می شوید که ساعت صفر بعد از صورت فلکی های قیفاووس، ذات الکرسی، آندرومدا، اسب بالدار، حوت، قیطس، حجار و سیمرغ می گذرد، پس اولین شماره های اجرام NGC را می توانید در این صور فلکی پیدا کنید.

همان طور که انتظار خواهید داشتNGC1 دارای بعدی بسیار نزدیک به صفر ساعت و صفر دقیقه و آخرین جرم NGC دارای بعدی بسیار نزدیک به ۲۳ ساعت و ۵۹ دقیقه خواهد داشت. میل یک جرم تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دو جرم دارای بعد برابر باشند، بنابراین در این حالت اجرام با میل شمالی تر دارای شماره کم تری خواهند بود.

زمانی که دو جرم دارای میل و بعد یکسانی باشند یک حرف (A,B,C,…) در جلوی شماره NGC اضافه می کنند.

با وجود این قوانین در نام گذاری اجرام NGC، بعضی از اجرام رامشاهده خواهیم کرد که از ضوابط بالا پیروی نمی کنند که احتمالا به دلیل خطا در سنجش مکان دقیق آنها در فهرست اولیه است.

زمانی که یک طرح زمان بندی شده برای رصد خود تنظیم می کنید، نکته ی مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که شما ممکن است NGC’X’ را در صورت فلکی اژدها و NGC’X+1’ را در قوس داشته باشید. بنابراین برای جلوگیری از سر درگمی و پیچ و تاب خوردن تلسکوپتان در بین صور فلکی بهتر است که اجرام فهرست NGC را به طور متوالی و بر اساس شماره آنها رصد نکنید و بر اساس صورت فلکی ها لیست تان را تنظیم نمایید.

نویسنده : مانیا رهبان

بن نوشت:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]