بيمارستانهاي آمريكا استفاده از روباتهاي داروسازي را آغاز ميكنند كه براي حذف خطاهاي دارويي خطرناك طراحي شده اند.

بيمارستان لويولا در شيكاگو اعلام كرد اين نخستين بار در مركز آمريكا است كه از روبات ‪ PillPickاستفاده ميشود. اين روبات داراي دو بازو است كه دوزهايي از دارو را در كيسههاي پلاستيكي كه باركدي براي شناسايي دارو در آن قرار داده شده، ميريزد. يك پرستار ميتواند باركد روي بسته دارو با بار كد روي مچ بند بيمار اسكن كند. درصورتي كه داروي بطور اشتباه و يا با دوز اشتباه داده شود، رايانه با انتشار صداي اخطار ، يك صفحه هشدار بر روي صفحه آن ظاهر خواهد شد. اين روبات ‪ ۱/۵ميليون دلاري توسط شركت راهبردهاي مراقبت بهداشت سوئيس لاگ ساخته شده است