دستگاه تامين برق خانگي با اتومبيل به ثبت رسيد

دستگاه تامين برق خانگي با اتومبيل را را یکی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان طراحي كرد.

حسين نوريزاده مخترع و عضو باشگاه پژوهشگران جوان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: اين دستگاه برق خانه را با اتومبيل تا ساعاتي كه بستگي به مقدار ولتاژ ذخيره شده دارد تامين ميكند.

وي گفت: اين دستگاه كه برق 12 ولت ماشين را تبديل به 220 ايسي ميكند با يك باطري در خود اتومبيل كه حجم كمي را اشغال ميكند و يك دستگاه در خانه كه توان انتقال برق را در مواقعي كه خودرو در منزل باشد و ارتباط باطري و دستگاه برقرار باشد ديگر برق خانه و برق شهر جدا نيست و برق خانه را از اتومبيل خود شخص تامين ميشود.

وي تصريح كرد: اين كار باعث ميشود انرژي كه در حال هدر رفتن است جلوگيري و هيچ تاثير منفي در اتومبيل نميگذارد