نوجوان 16 ساله ایرانی پژوهشگر برتر آلما

دانش آموز 16 ساله ایرانی در مسابقات پژوهشگر جوان آلمان ، به عنوان محقق جوان برتر انتخاب شد.
به گزارش شبکه خبر ، میلاد مافی در این رقابت علمی در بین حدود 10 هزار محقق جوان موفق شد در رشته فیزیك عنوان رتبه محقق برتر را بدست آورد.

در طرح این نوجوان ایرانی اغتشاشات ناشی از بال ها در خودروی مسابقه فرمول یك بررسی شده است.

مافی قصد خود را از اجرای این طرح ، سبقت راحت تر در مسابقات و جذابیت بیشتر مسابقات فرمول یك برای تماشاگران اعلام كرده است.

نكته حائز اهمیت در طرح مافی ، ارتباط مستقیم با صنعت و علاقه گسترده عموم به این موضوع است.

این محقق جوان علاوه بر دریافت جایزه فیزیك این رقابت علمی در آلمان ، جوایز دیگری را از جمله جایزه ویژه سازمان علمی وآموزشی یونسكو و شركت دركنگره علمی و مهندسی سازمان در كره جنوبی در سپتامبر امسال را به دلیل طرح جالب توجهش از آن خود كرده است.