به كارگيري ماهواره ها براي پيشرفت كشاورزي


براي بهره برداري بهتر از آب هاي شيرين و مديريت منابع آب و پيشرفت كشاورزي دانشمندان از ماهواره هايي با قدرت عكس برداري با كيفيت بالا استفاده كردند.

با استفاده از ماهواره هاي formosat-2 عكس برداري هايي از راه دور با كيفيت بالا براي مطالعه مناطق نيمه خشك كشاورزي و در منطقه موروكو و مكزيكو انجام شد.

بنا به اين گزارش، نتايج نشان مي دهد تصاوير ماهواره اي كاربردهاي بالقوه زيادي در كشاورزي دارند كه در طولاني مدت منجر به پيشرفت مديريت منابع آب و گياهان در مناطق كشاورزي مي شود.

بنابه اين گزارش داده هاي سازمان خواروبار جهاني (fao) نشان مي دهد سالانه 2500 كيلومتر مكعب آب شيرين در مقاصد كشاورزي به كار مي رود كه اين مقدار 70 درصد مصرف منابع آب انساني در يك سال است.