به گفته محققان آمریکایی، که بر روی مدلهای کامپیوتری کار می کنند، می توان آن چیزی که فرد به آن فکر می کند را توسط اسکن های مغزی تفسیر کرد.

تام ام میچل، دانشمند علم کامپیوتر و مارسل جاست، نورولوژیست مدلی را طراحی کردند که الگوهای فعال مغز را پیش بینی می کند.

این الگوها با اسامی چیزهایی که می توان دید، شنید، احساس کرد، چشید و بویید مرتبط است، این مدل کامپیوتری براساس اصول الگوهای فعال رزونانسی مغناطیسی (FMRI) ساخته شد.

این محققان می گویند: ما معتقدیم تعدادی از بلوکه کننده های اصلی را شناسایی کردیم که مغز از آنها برای نمایش دادن معانی استفاده می کند.

می توان از این مطالعه در بررسی های بیماری اسکیزوفرنی و زوال عقل از جمله بیماری پارکینسون استفاده کرد.

یادآور می شود، نتایج این یافته در مجله سانیس به چاپ رسید.