محققان کشورمان موفق به توليد نانو پودر هيدروکسي آپاتيت با استفاده از يک سويه باکتري بومي ايراني با نام "سراشيا" شدند که براي ترميم و بازسازي بافت آسيب ديده استخوان و پوشش دهي کاشتنيهاي استخواني به کار مي رود. استفاده از باکتري در توليد نانوذرات هيدروکسي آپاتيت روشي ارزان و دوست دار محيط زيست است که به توليد نانوپودر با خواص بهينه و شباهت شگفت انگيز به هيدروکسي آپاتيت موجود در ساختار استخوان بدن انسان منجر مي شود.
مهندس بابک مستغاثي مجري طرح در گفتگو با مهر با بيان اينکه هيدروکسي آپاتيت کاربرد گسترده اي در پزشکي و دندانپزشکي دارد، گفت: نانوساختارهاي هيدروکسي آپاتيت سازگاري زيستي بهتر و خواص مکانيکي مطلوب تري نسبت به نمونه هاي ميکرومتري در محيط بدن از خود نشان مي دهد. اين کارايي مطلوب زماني بهينه است که ذرات نانومتري هيدروکسي آپاتيت از اندازه و شکل يکنواخت و کمترين ميزان آگلومره شدن (به هم چسبيدن) برخوردار باشند.

وي توليد نانو هيدروکسي آپاتيت را با استفاده از يک سويه باکتري بومي ايراني با نام "سراشيا" ذکر کرد و افزود: نانو ذرات هيدروکسي آپاتيت به کمک روش رسوب دهي زيستي توليد شد که نسبت به نمونه هاي توليد شده به روشهاي ديگر از شکل و اندازه يکنواخت تري برخوردار است ضمن آنکه ميزان جسبندگي ذرات بسيار کمتر است.

مجري طرح خاطرنشان کرد: استفاده از باکتري در توليد نانوذرات هيدروکسي آپاتيت روشي ارزان و دوست دار محيط زيست است که به توليد نانوپودر با خواص بهينه و شباهت شگفت انگيز به هيدروکسي آپاتيت موجود در ساختار استخوان بدن انسان منجر مي شود.

وي تاکيد کرد: به دليل خواص بسيار مطلوب پودر حاصل شده از اين نانو ذرات هم مي توان به طور بسيار مناسبي در کاربردهاي قديمي هيدروکسي آپاتيت مانند بازسازي بافت استخواني و پوشش دهي کاشتني هاي پزشکي و هم کاربردهاي نوين هيدروکسي آپاتيت نانومتري چون انتقال دارو و ژن به داخل سلول استفاده کرد.

مستغاثي نزديک بودن ساختار شيميايي نمونه توليد شده به هيدروکسي آپاتيت موجود در ساختار بخش معدني استخوان و دندان از مهمترين ويژگيهاي اين ماده نام برد و اظهار داشت: در مرحله بعد پارامترهاي توليد هيدروکسي آپاتيت توسط باکتري مورد بررسي قرار گرفت و شرايط بهينه براي توليد بيشينه نانوذرات با بيشترين کيفيت به دست آمد.

مجري طرح اندازه ذرات توليد شده را به طور متوسط 27 نانومتر دانست و با اشاره به کاربردهاي اين ماده ادامه داد: نانو پودر هيدروکسي آپاتيت که با کيفيت بالا به دست آمد براي ترميم و بازسازي بافت آسيب ديده استخوان، پوشش دهي کاشتني هاي استخواني و به عنوان داربست مهندسي بافت استخوان به کار رود.

وي اين پروژه را گام مهمي در حوزه بيونانوتکنولوژي و گسترش مرزهاي دانش دانست و گفت: با استفاده از نانو پودرهاي هيدروکسي آپارتيت توليد شده، طرح "انتقال ژن به سلولهاي موجود در بدن" در دست مطالعات مقدماتي است.