اگر بخواهيم كه خلاقيت، دانش، قدرت، عشق و وحدت و سعادت ايجاد كنيم بايد جاكراها باز باشد و به طور هماهنگ با هم كار كنند. اين موضوع دربارة تعداد كمي از آدمها صدق مي كند. به طور هم زمان ممكن است چاكراها باز، بسته يا فعاليت يك جانبه داشته باشند. در طول زندگي اين حالت ها دستخوش تغيير مي شوند زيرا درونماية اصلي آنها هميشه در حال حركت به جلو و دوباره به عقب برگشتن است. به همين دليل دانش چاكراها مي تواند به ما كمك كند تا خود را بشناسيم، توانايي هاي ذاتي خود را درك كنيم و بتوانيم زندگي سرشار از نعمت و سرور داشته باشيم.
همه چيز در جهان ما ريتم و چرخش مشخصي دارد. از اتم ها گرفته تا هر آن چه در خلقت وجود دارد.
قوانين موزون در همه جا به چشم مي خورد. در ضربان قلب، در تنفس، در جا به جا شدن شب و روز، در آمدن فصول، در حركات قابل پيش بيني ستارگان و در رشد زندگي مخلوقات. مثلا در مورد گياه، اول مي بينيم جوانه ظاهر مي شود، بعد اولين برگ ها، سپس غنچه و بعد از آن گل و در نهايت ميوه، هميشه روند مشخصي وجود دارد، بنابراين منطقي است انسان كه موجودي روحاني در قالب بدن است پيشرفت او براساس روند خاصي باشد. انسان فقط اين نيست كه روز به روز رشد كند و مهارت ها و تجربيات مختلف به دست آورد،پيشرفت او طبق چرخه هاي خاص ذهني و معنوي است. ارزش موضوعات در تمام مراحل زندگي يكسان نخواهد بود. يعني در زمان معيني با كاري كه خلقت دقيقا بر دوش ما گذاشته، مواجه مي شويم.
از ديدگاه انسان شناختي، زندگي انسان به دوره هاي كاملا مشخصي تقسيم شده است. طول هر دوره هفت سال است. زمان هاي مشخصي در زندگي وجود دارد كه انسان پذيراي تأثيرات و تجربيات است و به بلوغ كافي براي برداشتن قدم هاي مشخصي در راه پيشرفت رسيده است. جالب است بدانيد كه اين شناخت كاملا با دانش دربارة ساختار عملكرد چاكراها تناسب دارد. ما هر هفت سال از يك چاكرا ي مي گذريم و در آن دوره خصوصيات آن چاكرا درون ماية زندگي ما خواهد بود. با اين تفسير وقتي دورة هفتم زندگي ما تمام مي شود و وارد پنجاه سالگي مي شويم دوباره همه چيز را از نو شروع مي كنيم. از پنجاه سالگي درسهاي خاصي در انتظار ما هستند تا ياد بگيريم. هر سال موضوع جديدي در انتظار ماست و هر هفت سال يك موضوع جديد موارد قبلي را كامل مي كند. از نظر زيست شناختي هم اين يك واقعيت است كه بدن ما هر هفت سال يك بار دوباره احيا مي شود يعني بعد از هفت سال تمام سلول هاي بدن مان به سلولهاي جديد تبديل شده و از نظر زيست شناختي انسان كاملا جديدي هستيم. دانستن اين موضوع باعث مي شود تا به رشد كودكانمان بيشتر كمك كرده و توجه به موقع به آنها داشته باشيم.


برگرفته از نشريه راه زندگي