چاكراي 1 مولادهارا گرانيت- عقيق يا باقوري تيره تاثيري زميني داشنت و به سلامت چاكراي قاعده اي كمك مي كند.

چاكراي 2 سوادهيستانا كهربا- عقيق سرخ جگري بينش شما را متوازن ساخته سبب شادي و سرور مي گردد.

چاكراي 3 ماني پورا (خورشيدي) ياقوت زرد- ياقوت ليموئي رنگ مركز قدرت را تقويت مي كند.

چاكراي 4 آناهاتا (قلب) كوارتز قرمز- گلي و سبز رنگ - كهرباي اصل تورمالين چاكراي قلب را درمان نموده آن را باز مي كند.

چاكراي 5 ويشودها (گلو) فيروزه - ياقوت كبودفام در ايجاد خلاقيت و ارتباط گفتاري مؤثر است.

چاكراي 6 آجنا ياقوت ارغواني مجراي ارتباطي بين هشياري و نيمه هشياري را پاك نموده سبب الهام مي گردد.

چاكراي 7 ساهاسرارا الماس - كوارتزشفاف سبب ارتباط ارتعاشات شما با نامتناهي مي گردد.

(الماسي كه داراي كيفيت پايين باشد ممكن است بر بدن شما تاثيري منفي داشته باشد در اين صورت كريستال كوارتز كه كيفيت عالي داشته باشد بهتر است)

فلزات
طلا: گرم كننده-تقويت كننده-مذكر-با خورشيد و آتش ارتباط دارد. داشتن يك حلقه طلا در انگشت وسط آتش را تقويت نموده و بر جنبه ي مردانه تاكيد مي كند.

نقره: خنك كننده-آرام كننده- مؤنث. كه با ماه و دريا ارتباط دارد داشتن حلقه نقره بر انگشت سبابه برجنبه ي زنانه تاكيد مي كند.

مس : با كره ي زهره و ماه ارتباط دارد. و بر جنبه ي مؤنث تاكيد مي كند.
دستبندي كه ار طلا (يا جانشين مناسب آن برنز ) - نقره يا مس ساخته شده باشد تصور مي رود شفابخش و متوازن كننده باشد. هرگاه فلز بخصوصي را مورد استفاده قرار داديد كه احساسي نا خوشايند در شما ايجاد كرد يا لكه اي روي بدن شما بر جاي گذاست دليل بر آن است كه احتمالا بدن شما آن فلز را به مقدار كافي دارد و لذا نبايد آن را مورد استفاده قرار دهيد .
هر كريستال يا قطعه جواهري را بايستي پس از خريد پاكسازي نموده و پس از آن نيز هر از چند گاهي عمل پاكسازي را تكرار نماييد بدين منظور بايستي آن را مدت دو تا سه روز داخل نمك بگذاريد وسپس چند ساعتي در نور مستقيم آفتاب باشد . سپس در موقع شب آن را در كنار ساير كريستال ها يا اشياء معنوي و مورد علاقه ي خود قرار دهيد تا با فاصله بدن انرژيايي شما هماهنگي پيدا كند. در ضمن در استفاده از سنگها و فلزات توجه خاصي به حس دروني خود داشته باشيد و از آنچه الهام دروني تان به شما مي گويد آگاهي يابيد.
با ياد خدا ...