از کتاب انرژی درمانی
نوشته چوآ کوک سو


می توان وضعیت های چاکراهای فرد را پیش از وضو گرفتن و پس از وضو گرفتن مقایسه نمود.
این وضعیت توسط دوربینهای مخصوص هاله بینی و یا یک درمانگر خبره قابل بررسی است. به طور کلی چاکراهای پایینی بدن، مربوط به امور جسمانی و چاکراهای بالایی، مربوط به تجربیات معنوی هستند. در نگاه اول، هراندازه چاکراهای پایینی بزرگتر و فعالتر باشند، مسائل دنیوی بیشتر مطرح می شوند. کسانی که نسبت به مسائل روحانی و ماوراء طبیعی علاقمندند، دارای چاکراهای بالایی فعالی هستند. هرچه چاکراها و کانالهای انرژی بزرگتر و فعالتر شوند، ظرفیت فرد برای تجربه های عمیقتر بیشتر می شود.

به هنگامی که وضعیت انرژیکی فرد قبل و پس از وضو گرفتن بررسی گردید، مشاهده شد که انجام عمل وضو به طور کلی اکثر چاکراها و کانالهای انرژی را بزرگ و فعال می کند.اما نکته جالب این است که در این عمل، میزان افزایش در چاکراهای پایینی، بسیار بیشتر از چاکراهای بالایی است. یعنی اگر چاکراهای بالایی تا 5/1 برابر بزرگتر شده اند، چاکراهای پایینی (قاعده ای، جنسی و نافی) به راحتی تا دو برابر و حتی بیشتر رسیده اند. می توان چنین استنباط نمود که بر خلاف نظر عموم که وضو گرفتن را عملی روحانی می دانند، این عمل نیک بیشتر بر روی بعد جسمانی اثر می گذارد. در واقع با تغییر شگرفی که وضو گرفتن در وضعیت بدن پدید می آورد، بیشتر دنیای فرد را آباد می کند تا آخرت وی را.


تمیز بودن کانالهای انرژی فرد و فعال بودن چاکراهای وی باعث می شود تا انرژی الهی در هنگام خواندن نماز و دعا به میزان بیشتری جذب و درک شود، لذا توصیه می شود پیش از پرداختن به هر عمل دیگری همانند قرائت قرآن یا دعا خواندن، با وضو باشیم.این عمل باعث می شود تا آنچه که از آن قرائت یا دعا قرار است نصیب ما شود، دو چندان شود.

روشن بینان علاوه بر چاکراهای مختلف بدن(دروازه هایی که از طریق آنها انرژی کائنات مابین شخص و پیرامون وی مبادله می شود)توانسته اند رشته سیمین باریکی را در بالای سر وی مشاهده کنند. این رشته سیمین، طناب روحی نام داشته و بندی است که از طریق آن ارتباط معنوی و ارتباط با نیروی برتر صورت می پذیرد. این طناب بسیار باریک بوده و در افراد معمولی به نازکی یک تار عنکبوت است. رشد و تعالی معنوی فرد منجر به قطور شدن این طناب می شود تا جایی که در برخی انسانهای وارسته می تواند تا یک سانتی متر ضخامت پیدا کند.

ملاحظه شده که هنگام قصد کردن برای انجام وضو، این طناب درخشانتر گردیده و قطر آن افزایش می یابد. این ضخیم شدن باعث سرازیر شدن انرژی برتر به درون فرد می گردد و بر روی کل سیستم انرژیکی وی تأثیر میگذارد. در نقاط خاصی از بدن، چاکراهای خاصی وجود دارد که تحریک آنها می تواند تأثیر بسزایی بر روی کالبد انرژیکی داشته باشد. از جمله این نقاط، فرق سر،چاکراهای فرعی کف دست و کف پا می باشد. طرق مختلفی برای فعال کردن این نقاط وجود دارد که از آن جمله اند:
تصور جریان انرژی یا نور سفید در چاکراها
استفاده از سنگهای انرژی دار بر روی آنها
مالیدن روغنهای خالص
کشیدن نقاشی هایی بر روی این نقاط
لمس کردن سطحی و سریع این نقاط اگر با دست مرطوب انجام شود، تأثیر را دو چندان خواهد کرد. شما می توانید با دست مرطوب خود بر روی هر نقطه از بدن که چاکرای خاصی وجود دارد (مانند بین ابروها، گلو، جناغ سینه، ناف و...) تماس کوچک و سریعی ایجاد نموده، چاکرا را اسکن نمایید. ملاحظه می شود چاکرای خاص به طور اعجاب انگیزی به تکاپو می افتد و فعال می شود.پوست بدن ما قابلیت جذب و نگهداری میزان زیادی انرژی در خود دارد. انرژیهایی که بیگانه بوده و ناشی از مشغله ها و استرسهای محیطی است. هنگام وضو، چنین دست کشیدنی بر روی پوست صودت، می تواند استرسها و انرژیهای بیگانه انباشته شده در آن را تکانده و به دور ریزد.یک مسلمان در شبانه روز حداقل سه بار وضو می گیرد، این عمل کمک می کند که هر جند ساعت یک بار عمل تخلیه انرژیهای انباشته شده صورت گیرد. به خاطر انعطاف پذیری بسیار بالای پوست صورت نسبت به سایر اعضای بدن، میزان این انباشتگی در صورت بیش از سایر جاهاست.بطوری که گاهی بیش از 90% انرژیهای منفی و استرسهای محیطی در پوست صورت تجمع می یابد. 10% مابقی در کل بدن پخش شده و حتی قابل اغماض است.

وضو گرفتن پیاپی مانع صدمه زدن این تجمع می شود و اجازه نمیدهد این میزان از حد توان فراتر رود. به همین دلیل زمانی که استرس یا شوک خاصی بر فرد وارد می شود، یک وضوی ساده تا حد زیادی می تواند این مشکل را حل کند.


اوج استرس یک امتحان دهنده در سر امتحان و زمانی است که برگه های سوال را در دست دارد. این حجم استرس بر روی فعالیت عمومی انرژیکی و جسمانی و در نتیجه بر کارکرد مغز اثر می گذارد. یک وضوی ساده به راحتی قادر است حجم استرس زیادی را که در عضلات صورت انباشته شده، تخلیه کند. این تخلیه خصوصاً بر روی چاکراهای فرعی فکها صورت می گیرد. چاکراهای فرعی فک، تأثیر مستقیمی بر روی سیستم اعصاب و حافظه دارند. از دید دانش مدرن هم بیشترین حجم استرسهای محیطی در پوست صورت ذخیره می شود. پس اگر هر چند ساعت یک بار دستی بر روی صورت بکشیم، در پایان روز بسیار آرامتر خواهیم بود.


به هنگام وضو گرفتن، این فرایند با آب، به ویژه با آب سرد همراه می شود که تأثیر آن را بیشتر هم می کند. یکی از چهار کانال انرژی اصلی در دست راست است.
در وضو، حرکت رو به جلوی دست چپ بر روی دست راست، باعث تحریک این کانال و تخلیه شدید انرژیهای راکد باقیمانده در آن می شود. انرژیهای راکدی که به صورت حب و بغض و خستگیهای روزانه نمود پیدا می کنند.بر طبق فلسفه تائو و اعتقاد مردم چین، بدن از دو بعد متضاد ساخته شده که مدام در حال تقابل با یکدیگر هستند. زمانی که تعادل این دو بعد بهم بخورد، بیماری رخ می دهد. این دو بعد را «یین» و «یانگ» می نامند. تمام هنر یک رزمی کار چینی درک این دوگانگی و به تعادل رساندن آن است. هنگامی که با دست راست دست چپ را لمس می کنیم، انرژی سمت راست بدن نیز به سمت چپ راه یافته و تعادل کامل می شود. در این هنگام چاکراها به تعادل بالایی رسیده، کاملاً متوازن می شوند. این توازن بهترین بستر برای برنامه ریزیهای بعدی است.


باز شدن چاکراهای کف دست تأثیر زیادی بر روی کلیت انرژی بدن می گذارد. چاکراهای دستها، ادامه چاکرای قلب هستند. هرچه شما سرحالتر و سالمتر باشید، چاکراهای کف دست و پای شما بزرگتر و فعالتر هستند. یکی از دلایل کلافگی و بی حوصلگی، بسته شدن این چاکراست.
فلز چاکراها را می بندد. به طور کلی تماس مستقیم فلز با هیچ نقطه ای از بدن توصیه نمی شود. برای درک بهتر این موضوع می توانید آزمایش ساده ای انجام دهید. اگر در کف هر یک از دستهای خود یک سکه بگذارید و برای دقایقی آنها را نگاه دارید، پس از مدتی به شدت احساس کلافگی و خفگی می کنید. گویی در درون قفسی قرار گرفته اید. سکه های فلزی قادرند چاکراهای شما را مسدود کنند. تماس طولانی مدت با فلز به تنهایی می تواند مسبب بیماریهای مختلفی گردد.


با تحریک فرق سر، یکی از مهمترین چاکراهای بدن (چاکرای تاج) تحریک می شود . این چاکرا دروازه تجربیات روحانی است و فعال بودن آن از نشانه های معنوی بودن فرد است. فعالیت این چاکرا با ضخامت طناب روحی در ارتباط است. این چاکرا حالت تفوق و برتری خاصی بر روی سایر اندامها داشته و تحریک آن، بر روی عملکرد تمامی بدن تاثیر می گذارد.

هنگامی که این چاکرا کاملاً باز و فعال شود، همانند تاج درخشان و نورانی بر روی سر به تلألؤ می پردازد. شاید تاجی که پادشاهان بر سر می گذارند، نمای جسمانی و بسیار کوچک از این وضعیت برتر باشد. لمس کردن فرق سر تأثیر زیادی نیز بر هماهنگ کردن فعالیت نیمکره های مغز دارد. نیمکره چپ بیشتر مربوط به استدلال، منطق و امور دنیوی است. هنگامی که فرد زیاد درگیر مسایل و مشکلات دنیوی می شود، این نیمکره به شدت فعال می شود. نیمکره راست بیشتر مربوط به احساسات و عواطف شماست. قابلیتهای هنری، لذت بردن و خلسه، همگی مربوط به فعالیت این بخش از مغز هستند. به خاطر شرایط محیطی ممکن است در یکی از این حالات افراط شود.


کسانی که زیاد درگیر مشغله های زندگی شده و کمتر به بعد روحانی و استراحت خود بها می دهند، دارای فعالیت زیادی در نیمکره چپ هستند. به همین ترتیب کسانی که درگیر مسایل عاطفی و هنری شده، کمتر مسئولیت پذیر هستند. این افراد نسبت به مسایل جاری زندگی بی تفاوت بوده و دارای نیمکره راست فعالتری می باشند. هر دو این حالات افراط است و سلامتی فقط در صورتی حادث می شود که این دو به تعادل برسند. لمس کردن فرق سر(مسح سر) باعث تحریک پل ارتباطی بین دو نیمکره و فعالیت غده پینه آل می شود به این ترتیب تعادلی نسبی در وضعیت فعالیت نیمکره های مغز پدید آمده و انرژی با سهولت بیشتری در آنها جریان می یابد. تحریک این نقطه در تقویت حافظه نیز می تواند تأثیر گذارد.


در عمل مسح پا، نیمه بالایی بدن با نیمه پایینی مبادله انرژی می کند و باز هم به گونه ای تعادل و توازن انرژی ایجاد می شود. چاکراهای کف پا دروازه هایی هستند که در امر سلامت بدن نقش بسزایی دارند، منتهی کمتر مورد توجه قرار گرقته اند.
زمین به عنوان یکی از بزرگترین منابع حیاتی، انرژی خود را از طریق این دریچه ها با بدن مبادله می کند. نوع انرژی زمین خاص بوده و بیشتر بر روی کالبد جسمانی اثر می گذارد.
با انجام مسح پاها به وضوح چاکراهای کف پا تحریک می شوند.
فعالیت چاکراهای کف پا در ادامه منجر به تحریک انگشتان پا می شود. این تحریک بخصوص در انگشتان شست، میانی و انگشت کوچک خود را نشان می دهد. کم و بیش افرادی مشاهده می شوند که از خستگی مزمن رنج می برند.
این افراد دارای چاکراهای پایینی ضعیفی بوده که انرژی اندکی را به بالا پلمپ می کنند. با تقویت و تحریک چاکراهای پایینی می توان قدرت و حیات دوباره ای به کالبد آنها بخشید.


اگر چاکراهای پایینی به طریقی به طور منظم تغذیه شوند، این اتفاق هرگز نمی افتد.
منبعی که می تواند این انرژی دائمی را تأمین کند، کره زمین است. انرژی زمین از طریق چاکراهای کف پا می تواند به چاکرای قاعده ای راه یابد. اگر علاوه بر تحریک و انرژی دادن به چاکراهای قاعده ای و جنسی، چاکراهای فرعی کف پا نیز فعال گردند، تغذیه مداوم انرژیکی باعث می شود تا فرد به سادگی دچار خستگی و ضعف نشود. به کمک وضو گرفتن می توان از خستگی مزمن رهایی یافت.


آنچه در عمل وضو اتفاق می افتد، شباهت بسیار زیادی به طب سوزنی دارد. تجربیات انجام شده در مرکز پژوهشی«تجسم خلاق» نیز نشان داده است که هنگامی که به وضو به عنوان یک شیوه درمانی نگریسته شود، در ابتدای امر، نتایج حیرت آور است تا جایی که در یک مورد، انحراف جانبی ستون فقرات به کمک این عمل تسکین یافت و اندکی بعد درمان شد.


جای آن دارد که همانند کشورهای دیگر که میراثهای کهن خود را این چنین کامل و علمی بررسی کرده و آن را به تمام جهان صادر کرده اند، این سنت نیک نیز بررسی و برای استفاده همگان حتی در ملل دیگر نیز انتشار یابد.
از جمله نتیج جالب آن است که انجام وضو حتی بر روی کسانی که با دید اعتقادی به آن نگاه نمی کنند و حتی پیرو شریعت دیگری هستند نیز بسیار مفید است و در برخی موارد این اثرات بیشتر هم بوده است.


یکی از بارزترین قسمتهای وضو، استفاده از آب و خیس و مرطوب کردن قسمتهایی از بدن است. آب یکی از بسترهای انرژیکی است. به کمک دستگاههای خاص عکسبرداری و همچنین اسکن دقیق آب مشخص شده که دمای آب با میزان انرژی حیاتی آن(انرژی حیاتی که از محیط اطراف جذب می کند) ارتباط مستقیمی دارد.
هراندازه میزان انرژی حیاتی آب بیشتر باشد، دمای آن بالاتر می رود.


آب صفر درجه تقریباً خالی از انرژی حیاتی است. این مسأله با اسکن کردن توده انرژی دو لیوان آب سرد و آب گرم کاملاً قابل آزمایش است.
در طب آیورودا توصیه به استفاده از آب ولرم جهت نوشیدن می شود زیرا نوشیدن طولانی مدت آب سرد می تواند مشکلات خاصی را به دنبال داشته باشد.
آب ولرم یعنی آبی که نه کاملاً خالی از انرژی بوده و نه بیش از حد از انرژی انباشته است.


هنگامی که آب ولرم می نوشید، سهم بیشتری از انرژی هستی را دریافت می کنید، انرژیی که می تواند تعادل مجدد را به بدن باز گرداند.آب سرد دارای انرژی بسیار کمی بوده و پس از نوشیده شدن، انرژی مسیری که طی می کند را به خود جذب می کند.
این عمل در بلند مدت باعث نقصان انرژیکی در اعضایی مانند حلق و گلو می شود وبه گلودرد بدون هیچ علتی منتهی می شود، برعکس نوشیدن آب ولرم کمک می کند تا مبادله انرژیکی میان آب واعضای بدن به خوبی انجام پذیرد.به هنگام خواب آلودگی توصیه می شود دست و صورت با آب شسته شود. این عمل باعث برداشته شدن انباشتگی صورت و چشمها شده، چاکراهای چشمها را نیز متعادل می کند. در نتیجه بر روی سوی چشم و سلامتی آن تأثیر می گذارد.
به طور کلی آب به هر کجای بدن که برسد، شفا دهنده است، زیرا تجمع و انباشتگی انرژی را به سهولت بر طرف میکند. برای این کار هم از آب سرد و هم از آب گرم استفاده می شود که هر کدام مورد مصرف خاصی دارند.


به عنوان مثال اگر فردی دچار ضعف عمومی شده و سطح کلی انرژی بدنش نقصان یافته، توصیه می شود آب ولرم بنوشد. این عمل پس از مدتی باعث بالا رفتن سطح انرژی و سرحال شدن وی می گردد. یکی از مواردی که اثر آب را به خوبی روشن می کند، گلودردهای شایع فصل تابستان است.این گلودردها اغلب با سرماخوردگی همراه نیستند یعنی فرد سرما نخورده ولی گلویش درد می کند. علت این امر به مصرف بیش از حد آب خنک در تابستان برمیگردد.


آب سرد دارای انرژی بسیار کمی بوده و پس از نوشیده شدن، انرژی مسیری که طی می کند را به خود جذب می کند. این عمل در بلند مدت باعث نقصان انرژیکی در اعضایی مانند حلق و گلو می شود وبه گلودرد بدون هیچ علتی منتهی می شود، برعکس نوشیدن آب ولرم کمک می کند تا مبادله انرژیکی میان آب واعضای بدن به خوبی انجام پذیرد.


یکی از بهترین توصیه ها هنگام حمام رفتن، استفاده متناوب از آب سرد و آب گرم است. با آب سرد بدن از انرژیهای معیوب خود تخلیه می شود. آب گرم به کل بدن انرژی می دهد و آب سرد بعدی، دوباره تمام بدن را از انرژیهای معیوب باقیمانده تخلیه می کند.
این چرخه اگر پنج یا شش بار ادامه پیدا کند، باعث تعادل و توازن در بدن گردیده و تأثیر شفابخشی دارد. زیاده روی در این عمل، نه تنها باعث نقصان انرژیکی نمی شود بلکه تعادل بیشتری نیز در بدن ایجاد می کند.
عمل وضوگرفتن ونماز خواندن پس از آن، به تنهایی یک چرخه کامل درمانی است.
«وضو تمیز و آماده کرده، نماز پر می کند».
بسیاری از بیماریها حاصل تجمع و انباشتگی انرژی است، وضو این تجمع را برطرف می کند، لذا وضو به تنهایی می تواند به عنوان یک شیوه درمانی قلمداد شود.
تمامی عملکرد وضو وطب سوزنی بر روی جریان سیال انرژی در کانالها استوار است. کانالهایی که از قرنها پیش شناخته شده اند وعکسبرداریهای جدید نیز صحت آنها را تأیید نموده است.


هرگونه اختلال یا تخریب در این کانالها می تواند منجر به صدمات گوناگونی شود. این کانالها رابطه بسیار ظریفی با ماهیچه های بدن دارند. انرژی درونی بدن انسان طبق قوانین خاصی در کانالهای انرژی جریان دارد انتهای این کانالها در بدن به یکدیگر متصل است لذا چرخه ای را ایجاد می کنند

چنانچه عمل وضو در ساعات خاص انجام شود، علاوه بر تاثیرات ناشناخته، می تواند بر روی اندامهای مربوط به آن ساعت اثر گذارد. به عنوان مثال بین ساعات 3 تا 5 عصر بیشترین تأثیر بر روی کانال مثانه است، در نتیجه بر روی کلیه ها تأثیر مثبت دارد.


همچنین برای تقویت حافظه می توان بین ساعات 7 تا 9 عصر وضو گرفت. هر بار که فرد وضو میگیرد، تغییرات جالبی در وضعیت انرژی ایجاد می شود، ولی برای بروز این تأثیرات در جسم، عمل وضو باید برای مدتی ادامه یابد.


به طور متوسط یک دوره 21 روزه پیشنهاد می شود، هر چند که ممکن است بسیار زودتراز این مدت نیز نتیجه محسوس باشد. در برخی موارد، بیمار در صورت بهبودی اندک بیماری لا علاج خود، می تواند تا ماهها و حتی سالها وضو گرفتن را دنبال کند. اگر بیماری از آرتروز پیشرفته در رنج باشد و دریابد که با وضو گرفتن در ساعات 3 تا 5 عصر بیماری وی حداقل تسکین می یابد، با کمال میل راضی است تا پایان عمر در آن ساعت خاص وضو بگیرد.
به خاطر داشته باشید که این روش قادر است حتی بیماریهای لاعلاج را نیز درمان و بهبود ببخشد.
در وضو تمام کانالها باز می شود. باز شدن تمامی کانالها باعث چیده شدن چاکراها با آرایش خاصی می شود.
این آرایش می تواند بهترین شرایط انرژیکی بدن باشد. تجدید وضو باعث ماندگاری این شرایط می شود.


پس از نیت برای انجام وضو،هاله انرژی به شدت بزرگ و درخشان می شود به طوریکه مردمان عادی نیز این درخشندگی و نور را حس می کنند.


وضو گرفتن در ساعت 23 الی 1 بر کانال کیسه صفرا اثر می گذارد و در نتیجه بر روی سر،چشم، گوش، بینی، دهان و حلق تأثیر مثبت دارد.
وضو گرفتن در ساعت 1 الی 3 بر کانال کبد اثر می گذارد و در نتیجه بر روی ندامهای جنسی، گوارشی، ادراری و قفسه سینه تأثیر مثبت دارد.
وضو گرفتن در ساعت 3 الی 5 بر کانال ریه اثر می گذارد و در نتیجه بر روی دستگاه تنفس تاثیر مثبت دارد و سبب تسکین دردهای گلو و بازو می شود.
وضو گرفتن در ساعت 5 الی 7 بر کانال روده بزرگ اثر می گذارد و در نتیجه بر روی چشم، حلق، بینی، دهان تأثیر مثبت دارد و سبب بهبود سرما خوردگی می شود.
از وبلاگ لوتوس