کفشهایتان را در آورید و در حالی که کف هر دوپایتان بر روی زمین و دست هایتان با کف دست رو به بالا بر زانوان قرار دارد , راحت بنشینید.
تنفس تان را تنظیم کنید تا آهسته ملایم و منظم شود (همچون تمام تمرینات تنفسی , دم و بازدم را از طریق بینی انجام دهید مگر اینکه از شما خواسته شود به طریقی دیگر تنفس کنید.)
به هنگام تنفس , تصور کنید که پاهای شما به خوبی با زمین زیر پایتان در تمای است . از تصور تماس با زمین لذت ببرید.
اکنون عمل دم را به گونه ای انجام دهید که گویی از طریق پنجه هایتان صورت می گیرد. تصور کنید که نفس در شکل انرژی وارد آنها میشود.
پس از سه تنفس , این انرژی را به شکل نور قرمز /صورتی تیره ببینید. با هر دم این انرژی را تا بالای پایتان و به سوی بقیه اعضای بدنتان بکشید.
تا زمانی که احساس کنید سرشار از انرژی هستید به چنین تنفس ملایمی ادامه دهید.
انرژی قرمز می تواند برای انرژی دار کردن پاها و لگن خاصره و برای کمک به متعادل کردن تماس شرایط در این بخش از بدن مورد استفاده قرار گیرد. این تمرین در وضعیت ایستاده نیز قابل انجام است.
به نبال این تمرین به درون دمیدن انرژی حیات را که در زیر آموزش داده میشود انجام دهید. انژی حیات از جانب خورشید و خورشید کیهانی بر ما وارد می شود. وجود این انرژی برای تندرستی ما ضروری است.

در کشیدن انرژی حیات - نارنجی:
همانند تمرین قبل بنشینید و مطمئن شوید که پاهایتان به خوبی با زمین زیر پایتان در تماس است.
این بار بر چاکرای خاجی متمرکز شوید.
یک نور نارنجی روشن را به درون این مرکز تنفس کنید . بگذارید آن نور نخست نواحی پیرامون این چاکرا را پر کند و سپس تا زمانی که این انرژی کل بدنتان را پرکند به درکشیدن آن ادامه دهید.
نور نارنجی تمام اندام ها و دستگاههای موجود در ناحی خاجی شامل کمر را انرژی دار و متعادل می سازد و بویژه برای بانوان مفید است . همچنین انرژی آن اندام های تناسلی را نیز تغذیه میکند.

درکشیدن انرژی حیات - زرد :
انرژی حیات با ارتعاش لطیفی از طریق چاکرای شبکه خورشیدی وارد کالبد اثیری می شود.
همانند تمرین قبل تنفس تان را هماهنگ سازید تا این انرژی را در شکل نور زرد طلائی در کشید. بتدریج بگذارید آن نور نخست ناحیه شبکه خورشیدی و سپس بقیه بدن را پر کند.
این منبع نیرومند حیات بخش , به تمام اندام های گوارشی موجود در آن ناحیه , سایر دستگاه های مرتبط و تمام دیگر اندام هایی که ممکن است از انرژی تخلیه شده باشند , انرژ می بخشد و به تقویت کالبد های اثیری و اختری می پردازد.

درکشیدن انرژی حیات - صورتی :
در مواقعی که دستگاه عصبی نیازمند تقویت است , لازم است بخش ویژه ای از طیف انرژی حیات را که به رنگ صورتی مرتشع می شود مجسم کرد. این انرژی تقویت کننده نیرومنی است که دستگاه عصبی را تعادل و نیرومند می سازد. انرژی درمان گران , مراقبان بیماران و سایر درمانگران هرگز نباید اجازه دهند که میزان این انرژی نزول کند.
از روش پیش گفته تنفس برای تجسم یک نور صورتی روشن به چاکرای شبکه خورشیدی استفاده کنید. تا زمانی که کل بدنتان آکنده از نور صورتی شود به در کشیدن آن ادامه دهید.

نوشته جک آنجلو