فيزيكدانان ايراني موفق به ابداع نخستين «موتور مايع» شدند

پژوهشگران دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف با كشف يك پديده فيزيكي جديد موفق به طراحي وسيلهاي متشكل از فيلم معلق آب يا مايعات ديگر با قابليت چرخش كاملا كنترل شده شدند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موتور خلاقانه كه توجه مجله معتبر علمي «Scientific American» را هم جلب كرده تا در شماره اخير خود، مطلبي را به آن اختصاص دهد، شامل يك لايه نازك مايع است كه جريان الكتريكي از آن عبور كرده و يك ميدان الكتريكي خارجي عمود بر آن جريان، بر لايه اعمال ميشود.

اگر ميدان خارجي يا ولتاژ الكتروليز تا چند برابر افزايش پيدا كند (در حالي كه ديگري صفر نباشد)، فيلم مايع شروع به چرخيدن ميكند.

پژوهشگران با استفاده از اين وسيله كه در هر دو ميدان DC و AC به طور كامل كار ميكند، ميتوانند به راحتي با به كار گرفتن ميدانهاي الكتريكي، گردابهايي را در فيلم نازكي از مايع ايجاد كنند.

رضا شيرسوار، دانشجوي دكتري فيزيك ماده چگال دانشگاه صنعتي شريف و از محققان اين طرح در گفتوگو با خبرنگار علمي ايسنا اظهار كرد: اين طرح، يك كار تجربي است كه از حدود سه سال پيش در آزمايشگاه فيزيك پزشكي دكتر احمد امجدي با همكاري دكتر محمد رضا اجتهادي و بنده آغاز شده و مربوط به پديدهاي فيزيكي است كه براي اولين بار مشاهده شده و اكنون در حال بررسي آن از جنبه فيزيكي براي فهميدن علت اين پديده و استفاده از كاربردهاي احتمالي آن هستيم.

وي در توضيح اين پديده گفت: اگر يك ميدان الكتريكي را بر لايه حامل جريان الكتريكي اعمال كنيم، لايه شروع به چرخش ميكند كه از آنجا كه شروع و توقف، سرعت و جهت اين چرخش، كاملا قابل كنترل است از آن به عنوان موتور ياد ميكنيم.

به گفته اين پژوهشگر، اين سيستم كه گزارش اوليه آن به تازگي منتشر شده، در آب خالص به خوبي عمل ميكند و با افزودن مقداري گليسيرين و اندكي ماده پاك كننده به اين تركيب، فيلمهاي ميكروني يا حتي نانومتري از آن سيال ميتوانند، بدون توقف چندين دقيقه بچرخند.

شيرسوار تصريح كرد: البته اين يك پديده پايهيي است كه ما را واميدارد كه بسياري از دانستههاي قبليمان را در اين زمينه مرور كنيم و به هر حال اين كه بتوان يك لايه مايع را به نحوي كاملا كنترل شده، چرخاند، مطمئنا كاربردهاي مختلفي مثلا در زمينه سانتريفيوژ خون و ساير سيستمهاي بيولوژيك خواهد داشت.

موتور مايع طراحي شده توسط محققان دانشگاه صنعتي شريف، شايد به اين زوديها نتواند خودرويي را به حركت بياندازد، اما اين چشمانداز چندان دور نيست كه بتواند براي تركيب مايعات در كاربردهاي صنعتي و پزشكي يا در مطالعه فيزيك سيالات استفاده شود.

فيلمهايي از موتور ابداعي:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

گفتني است، دكتر نيما همداني، دكتر محمد رضا رحيمي تبار و محمد دهقان نيري نيز در بخشهايي از اين تحقيق همكاري داشتهاند.