اكران مستند ايراني "فراتر از فتنه" در رسانههاي عمومي هلند و قرار گرفتن پيوند آن در پايگاه اطلاعرساني وزارت فرهنگ اين كشور، خشم "گرت ويلدرز" سازنده فيلم اسلامستيزانه "فتنه" را برانگيخت.به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، حزب آزادي هلند كه ويلدرز، سازنده فيلم موهن "فتنه"، رياست آن را بر عهده دارد در بيانيهاي رسمي با حمله به وزير فرهنگ هلند، وي را به علت قرار گرفتن پيوند مستند ايراني "فراتر از فتنه" در ليست مطالب پايگاه اطلاعرساني اين وزارتخانه، مورد بازخواست قرار داد و پرسشهايي را خطاب به "رونالد پلاسترك" وزير فرهنگ اين كشور مطرح كرد كه وي نيز متعاقباً به اين پرسشها پاسخ داده است.پلاسترك در پاسخ به اين پرسش كه چرا پيوند مستند ايراني "فراتر از فتنه" در پايگاه اطلاعرساني وزارت فرهنگ قرار گرفته است، تصريح كرد: «ما در بايگاني پايگاه خود يك پيام در باره اكران مستندي با نام "فراتر از فتنه" يافتيم كه اين خبر در تمام تلكسهاي خبري و رسانهها، راديو و تلوزيونهاي جهان آمده بود و ما هم مثل بسياري از رسانههاي ديگر كه خبر اكران اين مستند را اعلام كرده بودند آن را به نمايش گذاشتيم.»حزب آزادي در ادامه از وزير فرهنگ هلند پرسيده است كه «آيا ميتوانيد توضيح دهيد چرا براي پخش فيلم فتنه در رسانههاي عمومي جايي نبود؟ و آيا رسانههاي هلند مرعوب شدند و يا از طرف شما به ايشان فشار آمده بود كه فيلم فتنه را پخش نكنند؟ و چرا اين رسانهها با پخش مستند "فراتر از فتنه" كه از سوي دولت ايران توليد شده، مشكلي ندارند و چرا اين فيلم را اكران كردند؟»وزير فرهنگ هلند در پاسخ به اين پرسشها تأكيد كرده است: «رسانههاي مختلف عمومي و بازرگاني كشور هلند ميخواستند فيلم فتنه را پخش كنند اما پيش از آن، بايد ارزيابي ميكردند كه آيا پخش اين فيلم، تابع قوانين هلند هست يا خير؟ در حالي كه سازنده فيلم فتنه، قبلاً اين مسأله را انكار كرده بود و انكار شما، رسانهها را از اكران فيلم فتنه، باز ميداشت.»وي افزوده است: «دولت، هيچ تسلطي بر رسانههاي عمومي كشور ندارد و چنان كه قبلاً توضيح دادم براي رسانههاي كشور نمايش فيلم "فتنه" و مستند "فراتر از فتنه" مساوي است و خودشان بايد تصميم بگيرند چه فيلمي را به نمايش بگذارند.»گفتني است مستند ايراني "فراتر از فتنه" تأثير بسيار زيادي در هلند و بر رسانههاي عمومي آن داشته است و سازنده فيلم فتنه نيز از انتشار آن بهشدت عصباني شده است.مستند ايراني "فراتر از فتنه" كه در پاسخ به فيلم موهن فتنه ساخته شده است، بهمدت كوتاهي پس از پخش بهصورت گستردهاي مورد استقبال سايتها و وبلاگهاي مختلف جهان قرار گرفت كه از آن به عنوان نخستين تجربه موفق ايرانيان در عرصه فيلمهاي اينترنتي ياد ميشود.هم اكنون در سايتهاي جستجوگر صدها هزار لينك براي مستند "فراتر از فتنه" (Beyond fitna) ايجاد شده كه هر لحظه بر تعداد صفحاتي كه به نمايش آن ميپردازند افزوده ميشود.خبر ساخت مستند "فراتر از فتنه" كه اواخر فروردين ماه براي نخستين بار در خبرگزاري فارس منتشر شد، بازتاب بسيار وسيعي در رسانهها و شبكههاي راديو تلويزيوني كشورهاي مختلف جهان و بهويژه كشورهاي غربي داشت. اين مستند، زير نظر گروهي از كارشناسان اديان و مستندسازان حرفهاي تهيه شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دوستان برای دیدن و یا دانلود فیلم فراتر از فتنه به لینک مربوط به سایت NGO ایرانی مراجعه نمایند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]