پژوهشگران آمریکایی کشف کردند که برخلاف آنچه که تاکنون تصور می شد انسان از 40 هزار سال قبل از کفش و پاپوش استفاده می کرده است.
تاکنون اعتقاد براین بود که انسان در حدود 10 هزار سال قبل کفش را اختراع کرده است اما اکنون دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس شواهدی به دست آورده اند که نشان می دهد انسان از حدود 40 هزار سال قبل از کفش و پاپوش استفاده می کرده است.

در این تحقیقات، دانشمندان به دنبال روشی گشتند که با کمک آن کفش حالت بدن و فیزیک انسانها را تغییر داده است و توضیح دادند: کفشها تغییرات زیادی در فیزیک بدن در سطح استخوانها و تاندونها ایجاد می کنند به طوری که پاهای کسی که به طور مرتب کفش می پوشد با پاهای کسی که برای تمام عمر پابرهنه راه می رود فرق دارد. بنابراین از طریق شناسایی اولین ظهور این تفاوتها امکان تعیین دوره ای از تاریخ حیات انسان که در آن استفاده از کفش را آغاز کرده است فراهم می شود.

نتایج این تحقیقات که در ژورنال Journal of Archaeological Science منتشر شده است نشان می دهد که انگشت شست پای انسان از 40 هزار سال قبل کوچکتر شده است و این فرایند تکامل منطبق با تاریخ اولین استفاده انسان از کفش است.

در حقیقت اعتقاد براین است که پوشیدن کفش تاحد زیادی می تواند ساختار و ابعاد انگشت شست پا را تغییر دهد. همچنین کفش روی ساختار ماهیچه ای ساق پا و کشیدگی پاشنه اثر می گذارد و بنابراین وضع اندام و روش حرکت به نوع کفشی که انسان می پوشد بستگی دارد. به طوری که پاهای کسی که کفش نمی پوشد در کل بزرگتر از پاهای کسی است که به طور منظم از کفش استفاده می کند.