سرویس اخبار خارجی ایتنا - گوگل از کاربران سرویس پست الکترونیک خود Gmail خواست 13 ویژگی جدیدی که اخیراً به این سرویس افزوده شده است را امتحان نمایند.

این ویژگیها از طریق گزینه Labs واقع در بخش تنظیمات Gmail در دسترس کاربران قرار میگیرند.

یکی از این سرویسها ابزار quick-link است که به کاربر اجازه میدهد پیامهای خاصی را bookmark نماید.

همچنین ویژگی دیگری وجود دارد که ضمن تعریف حرکات ماوس اعمال مشخصی را به این حرکات منتسب مینماید.

ویژگی جدید دیگر، تعریف میانبرهای شخصی برای صفحهکلید میباشد.

به گفته گوگل ویژگیهای محبوب و پرکاربرد که مورد استقبال قرار بگیرند به امکانات استاندارد جیمیل تبدیل خواهند شد.

در حال حاضر تنها مهندسین گوگل میتوانند اقدام به کدنویسی برای بخش Lab بنمایند. البته این شرکت امیدوار است تا در آیندهای نزدیک دیگر برنامهنویسان نیز بتوانند ابزارهای جنبی برای جیمیل بنویسند.